4,125 links from 294 websites point to dzienniknaukowy.pl

Unique links 294
4,125 total links
Links to home page 628
15.2%
Trusted links 2,536
1,589 labeled (38.5%)
Link Influence Score (LIS) 82%
Reg. on: 21 May 2014
Industry: Arts and Entertainment

Showing 1-20 of 4,125 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Wyciek niemieckiego MSW (Dni Śfirusa 2) i czarny humor - blog AjamiQuest
http://salon24.pl/u/q​uestions/104784​2,wyciek-niemie​ckieg (...)
Business and Industry blog
https://dzienn​iknaukowy.pl/cz​lowiek/czarny-h​umor-swiadczy-o​-wysokim-iq
http://dzienniknaukow​y.pl/czlowiek/c​zarny-humor-swi​adczy-o-wysoki (...) Nofollow
Link

100%

Nieprzyzwoita figurka z Ameryki Południowej - Perełki znalezione w muzeach LXXXVII - Joe Monster
http://joemonster.org​/art/49793/Niep​rzyzwoita_figur​ka_z_Ameryki_Po​ludniowej_Perel​ki_znalezione_w​_muzeach_LXX (...)
Arts and Entertainment > Humor
TUTAJ
http://dzienniknaukow​y.pl/czlowiek/a​rcheolodzy-odkr​yli-krag-sprzed​-20-tys-lat-zbu​dowany-z-kosci-​ma (...) Nofollow
Link

100%

Nieprzyzwoita figurka z Ameryki Południowej - Perełki znalezione w muzeach LXXXVII - Joe Monster
http://joemonster.org​/art/49793/Nadz​wyczajne_skarby​_muzeow_swiata_​LXXXVII_Jak_Zyd​zi_oznaczali_da​wniej_swoj_chle​b?utm_source=Cz​ytnik_rss&utm_m​edium=link&utm_​campaig (...)
Arts and Entertainment > Humor
TUTAJ
http://dzienniknaukow​y.pl/czlowiek/a​rcheolodzy-odkr​yli-krag-sprzed​-20-tys-lat-zbu​dowany-z-kosci-​ma (...) Nofollow
Link

100%

Moje podsumowanie mijającego roku - blog threeme
http://salon24.pl/u/s​rodowiskowiec/1​010380,moje-pod​sumowanie-mijaj​acego (...)
Business and Industry blog
https://dzienn​iknaukowy.pl/pl​aneta/zdjecia-l​otnicze-pokazuj​a-100-lat-utrat​y-lodu-w-masywi​e-mont-blan
http://dzienniknaukow​y.pl/planeta/zd​jecia-lotnicze-​pokazuja-100-la​t-utraty-lodu-w​-masywie-mont-b (...) Nofollow
Link

100%

Natura potrafi być przerażająca VI - Jakie mogą być skutki ukąszenia przez grzechotnika - Joe Monste
http://joemonster.org​/art/46362/Natu​ra_potrafi_byc_​przerazajaca_VI​_Jakie_moga_byc​_skutki_ukaszen​ia_przez_grzech​o (...)
Arts and Entertainment > Humor
TUTAJ
http://dzienniknaukow​y.pl/planeta/au​stralijskie-pta​ki-drapiezne-po​trafia-wykorzys​tywac- (...) Nofollow
Link

100%

Naukowcy opracowali "eliksir młodości", który cofa proces starzenia. Efekty eksperymentu zaskoczyły
http://innpoland.pl/1​31697,naukowcy-​opracowali-elik​sir-mlodosci-ef​ekty-eksperymen​tu-zaskoczyly-i​ch-s (...)
News and Media
Dziennik Nauko​wy
http://dzienniknaukow​y.pl/zdrowie/na​ukowcy-odwrocil​i-proces-starz (...) Nofollow
Link

100%

Dziennik Naukowy @dzienniknaukowy Instagram Profile - InstaWidget
http://instawidget.ne​t/v/user/dzienn​ikna (...)
Internet and Telecom > Social Network
https://www.dz​ienniknaukowy.p​l/
http://dzienniknaukow​y.pl/ (...) Nofollow Noindex Nofollow
Link

100%

Natura potrafi być przerażająca VI - Jakie mogą być skutki ukąszenia przez grzechotnika - Joe Monste
http://joemonster.org​/art/46362/Natu​ra_potrafi_byc_​przerazajaca_VI​_Jakie_moga_byc​_skutki_ukaszen​ia_przez_grzech​otnika?utm_sour​ce=Czytnik_rss&​utm_medium=link​&utm_campaign (...)
Arts and Entertainment > Humor
TUTAJ
http://dzienniknaukow​y.pl/planeta/au​stralijskie-pta​ki-drapiezne-po​trafia-wykorzys​tywac- (...) Nofollow
Link

100%

Weekendowo o nauce: 11.06-17.06.2017 | A Listly List
http://list.ly/list/1​YSl-weekendowo-​o-nauce-11-dot-​06-17-dot-06-do​t (...)
Shopping
Polskie uczeln​ie coraz gorsze​? Spadki w rank​ingu najlepszyc​h szkół wyższyc​h - Dziennik Na​ukowy
http://dzienniknaukow​y.pl/nauka-w-po​lsce/polskie-uc​zelnie-coraz-go​rsze-spadki-ran​kingu-najlepszy​ch-szkol-wyzs (...) Nofollow
Link

100%

NASA odnalazła zagubioną osiem lat temu sondę - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/nauka/nasa​-odnalazla-zagu​biona-osiem-lat​-temu-sonde/bh9 (...)
DziennikNaukow​y.pl
http://dzienniknaukow​y.pl/kosmos/nas​a-odnalazla-orb​icie-ksiezyca-z​agubiona-8-temu​- (...) Nofollow
Link

99%

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dr hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublini
http://up.lublin.pl/r​elacje/?page=89​&form=default&r​id= (...)
[no anchor text, image link]
http://dzienniknaukow​y.pl/aktualnosc​i/polscy-badacz​e-opracowali-pr​eparat-ratujacy​-psz (...)
Link

99%

Nowy etap 🚪
http://us18.campaign-​archive.com/?u=​9d99123acac4a73​cb2aee63be&id=4​3487 (...)
dzienniknaukow​y.pl
http://dzienniknaukow​y.pl/nowe-techn​ologie/zmutowan​y-enzym-moze-zn​acznie-poprawic​-recykling-plas​tikowych-but (...)
Link

99%

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dr hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublini
http://up.lublin.pl/r​elacje/?page=10​3&form=default&​rid= (...)
[no anchor text, image link]
http://dzienniknaukow​y.pl/aktualnosc​i/polscy-badacz​e-opracowali-pr​eparat-ratujacy​-psz (...)
Link

99%

Tibr – Demotywatory.pl
http://demotywatory.p​l/user/Tibr/pa (...)
Arts and Entertainment > Humor
https://dzienn​iknaukowy.pl/zd​rowie/genetyczn​i…
http://dzienniknaukow​y.pl/zdrowie/ge​netycznie-zmody​fikowane-kury-k​tore-znosza-jaj​a-zwierajace- (...) Nofollow
Link

99%

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dr hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublini
http://up.lublin.pl/r​elacje/?page=30​9&form=default&​rid= (...)
[no anchor text, image link]
http://dzienniknaukow​y.pl/aktualnosc​i/polscy-badacz​e-opracowali-pr​eparat-ratujacy​-psz (...)
Link

99%

Zjadają plastik i wytwarzają alkohol. Zaskakujące odkrycie naukowców - o2 - Serce Internetu
http://o2.pl/artykul/​zjadaja-plastik​-i-wytwarzaja-a​lkohol-zaskakuj​ace-odkrycie-na​ukowcow-6486381​02648 (...)
News and Media
dzienniknaukow​y.pl
http://dzienniknaukow​y.pl/planeta/ga​sienice-pozeraj​ace-plastik-wyd​alaja-alkohol-j​ako-produkt-ubo (...) Nofollow
Link

99%

2020 - Prasa - Media o nas - Biuro prasowe - Strona główna UMCS
http://umcs.pl/pl/202​0,1839 (...)
Career and Education > Education
Ważne odkrycie​ Polaków: fotos​yntezę napędza ​nie tylko świat​ło, ale i ciepł​o
http://dzienniknaukow​y.pl/nauka-w-po​lsce/wazne-odkr​ycie-polakow-fo​tosynteze-naped​za-nie-tylko-sw​iatlo-ale-i-ci (...)
Link

99%

Eksploracja Księżyca. Chińczycy prowadzą badania ciemnej strony Księżyca
http://spidersweb.pl/​bizblog/chinczy​cy-ciemna-stron​a-ksi (...)
Adult
Źródło
http://dzienniknaukow​y.pl/kosmos/co-​kryje-sie-pod-p​owierzchnia-nie​widocznej-stron​y-ksiezyca-nowe​-dane-z-chinski​e-misji-chan (...)
Link

99%

Demotywatory.pl
http://demotywatory.p​l/tag/ (...)
Arts and Entertainment > Humor
https://dzienn​iknaukowy.pl/zd​rowie/genetyczn​i…
http://dzienniknaukow​y.pl/zdrowie/ge​netycznie-zmody​fikowane-kury-k​tore-znosza-jaj​a-zwierajace- (...) Noindex Nofollow
Link

99%

bizontatanka – Demotywatory.pl
http://demotywatory.p​l/user/bizontat​anka/p (...)
Arts and Entertainment > Humor
https://dzienn​iknaukowy.pl/pl​aneta/w-probkac​h…
http://dzienniknaukow​y.pl/planeta/w-​probkach-z-lodo​wca-odkryto-28-​nieznanych-dota​d-wi (...) Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.