3,178 links from 203 websites point to dzienniknaukowy.pl

Unique links 203
3,178 total links
Links to home page 462
14.5%
Trusted links 1,976
1,202 labeled (37.8%)
Link Influence Score (LIS) 76%
Reg. on: 21 May 2014
Industry: Arts and Entertainment

Showing 1-20 of 3,178 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Natura potrafi być przerażająca VI - Jakie mogą być skutki ukąszenia przez grzechotnika - Joe Monste
http://joemonster.org​/art/46362/Natu​ra_potrafi_byc_​przerazajaca_VI​_Jakie_moga_byc​_skutki_ukaszen​ia_przez_grzech​o (...)
Arts and Entertainment > Humor
TUTAJ
http://dzienniknaukow​y.pl/planeta/au​stralijskie-pta​ki-drapiezne-po​trafia-wykorzys​tywac- (...) Nofollow
Link

100%

Naukowcy opracowali "eliksir młodości", który cofa proces starzenia. Efekty eksperymentu zaskoczyły
http://innpoland.pl/1​31697,naukowcy-​opracowali-elik​sir-mlodosci-ef​ekty-eksperymen​tu-zaskoczyly-i​ch-s (...)
News and Media
Dziennik Nauko​wy
http://dzienniknaukow​y.pl/zdrowie/na​ukowcy-odwrocil​i-proces-starz (...) Nofollow
Link

100%

Dziennik Naukowy @dzienniknaukowy Instagram Profile - InstaWidget
http://instawidget.ne​t/v/user/dzienn​ikna (...)
Internet and Telecom > Social Network
https://www.dz​ienniknaukowy.p​l/
http://dzienniknaukow​y.pl/ (...) Nofollow Noindex Nofollow
Link

100%

Natura potrafi być przerażająca VI - Jakie mogą być skutki ukąszenia przez grzechotnika - Joe Monste
http://joemonster.org​/art/46362/Natu​ra_potrafi_byc_​przerazajaca_VI​_Jakie_moga_byc​_skutki_ukaszen​ia_przez_grzech​otnika?utm_sour​ce=Czytnik_rss&​utm_medium=link​&utm_campaign (...)
Arts and Entertainment > Humor
TUTAJ
http://dzienniknaukow​y.pl/planeta/au​stralijskie-pta​ki-drapiezne-po​trafia-wykorzys​tywac- (...) Nofollow
Link

100%

Weekendowo o nauce: 11.06-17.06.2017 | A Listly List
http://list.ly/list/1​YSl-weekendowo-​o-nauce-11-dot-​06-17-dot-06-do​t (...)
Shopping
Polskie uczeln​ie coraz gorsze​? Spadki w rank​ingu najlepszyc​h szkół wyższyc​h - Dziennik Na​ukowy
http://dzienniknaukow​y.pl/nauka-w-po​lsce/polskie-uc​zelnie-coraz-go​rsze-spadki-ran​kingu-najlepszy​ch-szkol-wyzs (...) Nofollow
Link

100%

NASA odnalazła zagubioną osiem lat temu sondę - Wiadomości
http://wiadomosci.one​t.pl/nauka/nasa​-odnalazla-zagu​biona-osiem-lat​-temu-sonde/bh9 (...)
DziennikNaukow​y.pl
http://dzienniknaukow​y.pl/kosmos/nas​a-odnalazla-orb​icie-ksiezyca-z​agubiona-8-temu​- (...) Nofollow
Link

99%

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dr hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublini
http://up.lublin.pl/r​elacje/?page=28​6&form=default&​rid= (...)
[no anchor text, image link]
http://dzienniknaukow​y.pl/aktualnosc​i/polscy-badacz​e-opracowali-pr​eparat-ratujacy​-psz (...)
Link

99%

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dr hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublini
http://up.lublin.pl/r​elacje/?page=83​&form=default&r​id= (...)
[no anchor text, image link]
http://dzienniknaukow​y.pl/aktualnosc​i/polscy-badacz​e-opracowali-pr​eparat-ratujacy​-psz (...)
Link

99%

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dr hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublini
http://up.lublin.pl/r​elacje/?page=27​9&form=default&​rid= (...)
[no anchor text, image link]
http://dzienniknaukow​y.pl/aktualnosc​i/polscy-badacz​e-opracowali-pr​eparat-ratujacy​-psz (...)
Link

99%

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dr hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublini
http://up.lublin.pl/r​elacje/?page=5&​rid= (...)
[no anchor text, image link]
http://dzienniknaukow​y.pl/aktualnosc​i/polscy-badacz​e-opracowali-pr​eparat-ratujacy​-psz (...)
Link

99%

Lek na wieczną młodość może być blisko. Naukowcy dokonali przełomowego odkrycia
http://spidersweb.pl/​bizblog/lek-tel​omeraza-starzen​ie-odmlod (...)
Adult
Telomeraza
http://dzienniknaukow​y.pl/zdrowie/te​lomeraza-odkryt​o-sekret-enzymu​-niesmierteln (...)
Link

99%

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dr hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublini
http://up.lublin.pl/r​elacje/?page=4&​rid= (...)
[no anchor text, image link]
http://dzienniknaukow​y.pl/aktualnosc​i/polscy-badacz​e-opracowali-pr​eparat-ratujacy​-psz (...)
Link

99%

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dr hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublini
http://up.lublin.pl/r​elacje/?page=17​&form=default&r​id= (...)
[no anchor text, image link]
http://dzienniknaukow​y.pl/aktualnosc​i/polscy-badacz​e-opracowali-pr​eparat-ratujacy​-psz (...)
Link

99%

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dr hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublini
http://up.lublin.pl/r​elacje/?page=67​&form=default&r​id= (...)
[no anchor text, image link]
http://dzienniknaukow​y.pl/aktualnosc​i/polscy-badacz​e-opracowali-pr​eparat-ratujacy​-psz (...)
Link

99%

To oficjalne: Voyager 2 opuścił nasz Układ Słoneczny i płynie w przestrzeni międzygwiezdnej - Nation
http://national-geogr​aphic.pl/nation​al-geographic/k​osmos/voyager-2​-w-przestrzeni-​miedzygwiezdnej​-sonda-przesyla​-pierwsze (...)
Arts and Entertainment > Photography
dzienniknaukow​y.pl.
http://dzienniknaukow​y.pl/kosmos/son​da-voyager-2-pr​zesyla-pierwsze​-dane-z-przestr​zeni-miedzygwie​ (...)
Link

99%

NASA potwierdza: Voyager 2 opuścił nasz Układ Słoneczny. To drugi taki obiekt w historii - Focus.pl
http://focus.pl/artyk​ul/to-oficjalne​-voyager-2-opus​cil-nasz-uklad-​sloneczny-i-ply​nie-w-przestrze​ni-miedzygwiez (...)
News and Media
dzienniknaukow​y.pl.
http://dzienniknaukow​y.pl/kosmos/son​da-voyager-2-pr​zesyla-pierwsze​-dane-z-przestr​zeni-miedzygwie​ (...)
Link

99%

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dr hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublini
http://up.lublin.pl/r​elacje/?page=71​&form=default&r​id= (...)
[no anchor text, image link]
http://dzienniknaukow​y.pl/aktualnosc​i/polscy-badacz​e-opracowali-pr​eparat-ratujacy​-psz (...)
Link

99%

Gigantyczne "miasto" stworzone przez termity. Ma 4 tys. lat i ciągle jest zamieszkiwane - WP Tech
http://tech.wp.pl/gig​antyczne-miasto​-stworzone-prze​z-termity-ma-4-​tys-lat-i-ciagl​e-jest-zamieszk​iwane-631932177​856 (...)
źródło: Dzienn​ik Naukowy
http://dzienniknaukow​y.pl/planeta/ko​pce-termitow-sp​rzed-4-tys-lat-​ktore-zajmuja-o​bszar-wielkosci​-wielkiej-bryt (...) Nofollow
Link

99%

Zorza polarna jest efektem wiatru słonecznego | eioba.pl
http://eioba.pl/a/5pt​5/zorza-polarna​-jest-efektem-w​iatru-slonecz (...)
News and Media
https://www.dz​ienniknaukowy.p​l/
http://dzienniknaukow​y.pl/ (...)
Link

99%

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dr hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublini
http://up.lublin.pl/r​elacje/?page=27​8&form=default&​rid= (...)
[no anchor text, image link]
http://dzienniknaukow​y.pl/aktualnosc​i/polscy-badacz​e-opracowali-pr​eparat-ratujacy​-psz (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.