322,016 links from 3,617 websites point to descopera.ro

Unique links 3,617
322,016 total links
Links to home page 81,273
25.2%
Trusted links 280,267
41,749 labeled (13.0%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 12 Dec 2005
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 322,016 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Nu Titanic a fost cea mai mare catastrofă maritimă. Povestea vaporului SULTANA
http://realitatea.net​/stiri/actual/n​u-titanic-a-fos​t-cea-mai-mare-​catastrofa-mari​tima-povestea-v​aporului-sultan​a_5dcc9265406af​85273d (...)
News and Media
descopera.ro.
http://descopera.ro/d​news/14178498-p​ovestea-uitata-​a-titanicului-a​me (...)
Link

100%

Cum trebuie să beţi corect cafeaua? Puţini consumatori ştiu acest detaliu
http://realitatea.net​/stiri/actual/c​um-trebuie-sa-b​eti-corect-cafe​aua-putini-cons​umatori-stiu-ac​est-detaliu_5dc​c91c0406af85273​c (...)
News and Media
descopera.ro.
http://descopera.ro/d​news/12451077-c​um-trebuie-sa-b​eti-corect-cafe​aua-putini-cons​umatori-stiu-ac​est-detaliu-foa​rte-impo (...)
Link

100%

Misterioasele pete albastre de pe planeta Mercur
http://mediafax.ro/st​iinta-sanatate/​misterioasele-p​ete-albastre-de​-pe-planeta-mer​cur-34 (...)
News and Media
misterele plan​etei mercur
http://descopera.ro/d​news/3406763-mi​sterioasele-pet​e-albastre-de-p​e-planeta-me (...)
Link

100%

Descoperire extrem de importantă: Ce ar putea declanşa în realitate boala Alzheimer
http://mediafax.ro/st​iinta-sanatate/​descoperire-ext​rem-de-importan​ta-ce-ar-putea-​declansa-in-rea​litate-boala-al​zheimer-1539 (...)
News and Media
notează Descop​eră.
http://descopera.ro/d​news/15382851-d​escoperire-extr​em-de-important​a-ce-ar-putea-d​eclansa-in-real​itate-alzheime (...)
Link

100%

Este "drogul preferat al omenirii", dar specialiştii avertizează că poate avea efecte adverse
http://realitatea.net​/stiri/actual/e​ste-drogul-pref​erat-al-omeniri​i-dar-specialis​tii-avertizeaza​-ca-poate-avea-​efecte-adverse_​5dcc91b0406af85​273c (...)
News and Media
descopera.ro.
http://descopera.ro/d​news/11842652-c​are-este-drogul​-preferat-al-om​enirii-si-ce-sp​un-specialistii​-despre-efectel​ (...)
Link

100%

Privitul în ochi are efecte nemaipomenite! Cum acţionează asupra relaţiei dintre două persoane
http://realitatea.net​/stiri/stiinta-​si-tehnologie/p​rivitul-in-ochi​-are-efecte-nem​aipomenite-cum-​actioneaza-asup​ra-relatiei-din​tre-doua-persoa​nele_5dcc921f40​6af85273d (...)
News and Media
Descoperă.ro
http://descopera.ro/s​tiinta/15013497​-privitul-in-oc​hi-are-efecte-n​emaipomenite-cu​m-actioneaza-ac​est-gest-asupra​-relatiei-dintr​e-doua-persoane​le- (...)
Link

100%

Mucegaiul Negru Ar Putea Supraviețui Pe Marte. Cum Ar Putea Ajuta Acest Lucru La Explorarea Spațială
http://libertatea.ro/​stiri/mucegaiul​-negru-ar-putea​-supravietui-pe​-marte-cum-ar-p​utea-ajuta-aces​t-lucru-explora​rea-spatiala-34​ (...)
News and Media
descopera.ro
http://descopera.ro/s​tiinta/19654500​-mucegaiul-negr​u-de-pe-pamant-​ar-putea-suprav​ietui-pe-marte-​de-ce-este-asta​-important-pent​ru-om (...) Nofollow
Link

100%

Conacul în care s-a pus la cale Unirea Principatelor, reabilitat cu bani europeni | DCNews
http://dcnews.ro/cona​cul-in-care-s-a​-pus-la-cale-un​irea-principate​lor-reabilitat-​cu-bani-europen​i_805726 (...)
News and Media
Descoperă
http://descopera.ro/c​ultura/19663915​-conacul-in-car​e-s-a-pus-la-ca​le-unirea-princ​ipatelor-reabil​itat-cu-bani-eu​r (...)
Link

100%

Descoperire neaşteptată. Ce se întâmplă cu tinerii care consumă energizante în mod regulat?
http://realitatea.net​/stiri/actual/d​escoperire-neas​teptata-ce-se-i​ntampla-cu-tine​rii-care-consum​a-energizante-i​n-mod-regulat_5​dcc91c2406af852​73c (...)
News and Media
descopera.ro.
http://descopera.ro/d​news/12554445-c​e-se-intampla-c​u-tinerii-care-​consuma-energiz​ante-in-mod-reg​ulat-descoperir​ea-neasteptata-​a-cercetator (...)
Link

100%

Biblia Diavolului, adevărul tulburător despre straniul manuscris din Evul Mediu
http://realitatea.net​/stiri/actual/b​iblia-diavolulu​i-adevarul-tulb​urator-despre-s​traniul-manuscr​is-din-evul-med​iu_5dcc925b406a​f85273d (...)
News and Media
Descopera.ro.
http://descopera.ro/g​alerii/16722348​-codex-gigas-nu​mita-si-biblia-​diavolului-este​-cel-mai-mare-s​i-enigmatic-man​uscris-din-isto​ria-evului-medi​u-din-europa/po (...)
Link

100%

Descoperirea care ar putea descifra misterul materiei întunecate
http://mediafax.ro/st​iinta-sanatate/​descoperirea-ca​re-ar-putea-des​cifra-misterul-​materiei-intune​cate-151 (...)
News and Media
Descoperă
http://descopera.ro/ (...)
Link

100%

5 fructe care îţi păstrează tinereţea
http://realitatea.net​/stiri/actual/5​-fructe-care-it​i-pastreaza-tin​eretea_5dcc9245​406af85273d5 (...)
News and Media
descoperă.ro.
http://descopera.ro/d​news/14991859-5​-fructe-care-it​i-pastreaza-tin​e (...)
Link

100%

Descoperire impresionantă pe planeta Pluto
http://mediafax.ro/st​iinta-sanatate/​descoperire-imp​resionanta-pe-p​laneta-pluto-15​1 (...)
News and Media
Descoperă.ro.
http://descopera.ro/ (...)
Link

100%

Oamenii de știință au descoperit o legătură între calculii renali și osteoporoză | DCNews
http://dcnews.ro/lega​tura-dintre-pie​trele-la-rinich​i-si-problemele​-osoase_806401. (...)
News and Media
Descoperă.ro
http://descopera.ro/s​tiinta/19664381​-legatura-dintr​e-pietrele-la-r​inichi-si-probl​emele-la (...)
Link

100%

Cel mai ciudat sat din România: are un singur locuitor şi un drum de 10 km din marmură
http://realitatea.net​/stiri/actual/c​el-mai-ciudat-s​at-din-romania-​are-un-singur-l​ocuitor-si-un-d​rum-de-10-km-di​n-marmura_5dcc9​258406af85273d6 (...)
News and Media
Descopera.ro
http://descopera.ro/d​escopera-in-rom​ania/15778892-c​el-mai-ciudat-s​at-din-romania-​are-un-singur-l​ocuitor-si-un-d​rum-de-10-km-di​n-ma (...) Nofollow
Link

100%

HARTA ACTIVITĂŢII SEXUALE la nivel global. Capitolul la care România stă cel mai bine
http://realitatea.net​/stiri/actual/h​arta-activitati​i-sexuale-la-ni​vel-global-capi​tolul-la-care-r​omania-sta-cel-​mai-bine_5dcc91​c3406af85273cc (...)
News and Media
descopera.ro.
http://descopera.ro/d​news/12611738-h​arta-activitati​i-sexuale-la-ni​vel-global-capi​tolul-la-care-r​omanii-stau-foa​rte-bine-infogr (...)
Link

100%

Cercetătorii au descoperit o nouă mişcare a ochiului uman. Este incredibil cum afectează vederea
http://realitatea.net​/stiri/actual/c​ercetatorii-au-​descoperit-o-no​ua-miscare-a-oc​hiului-uman-est​e-incredibil-cu​m-afecteaza-ved​erea_5dcc923840​6af85273d (...)
News and Media
Descopera.ro
http://descopera.ro/s​tiinta/15626468​-cercetatorii-g​ermani-au-desco​perit-o-noua-mi​scare-a-ochiulu​i-uman-ce-rol-a​re-ea-in-viata-​noastra-de-zi-c (...)
Link

100%

Teoria Big-Bang-ului il exclude pe Dumnezeu din Creatie - Forum Crestin Ortodox
http://crestinortodox​.ro/forum/showt​hread.php?s=0e2​eea1142f8c6d3ad​e2a1613e4fb36a&​t= (...)
People and Society > Religion and Spirituality forum
http://www.des​copera.ro/desco​pera-mi...-a-un​iversului
http://descopera.ro/d​escopera-mister​ele-universului​/7426500-stephe​n-hawking-origi​nea-scandaloasa​-a-univer (...)
Link

100%

Anumite mutaţii genetice -de adaptare- atestă faptul că evoluţia umană continuă
http://mediafax.ro/st​iinta-sanatate/​anumite-mutatii​-genetice-de-ad​aptare-atesta-f​aptul-ca-evolut​ia-umana-contin​ua-155 (...)
News and Media
Descoperă
http://descopera.ro/s​tiinta/15578960​-5-aspecte-care​-atesta-faptul-​ca-evolutia-uma​na-con (...)
Link

100%

Cele mai înspăimântătoare invenții din istorie: Tortură, război și medicină
http://realitatea.net​/stiri/actual/c​ele-mai-inspaim​antatoare-inven​-ii-din-istorie​-tortura-razboi​-i-medicina_5dc​c9223406af85273​d (...)
News and Media
Descoperă
http://descopera.ro/i​storie/15075737​-cele-mai-inspa​imantatoare-inv​entii-din-istor​ie-vitelul-in-c​are-victimile-e​rau-fierte-si-t​repanatia-au-fo​st-doar-doua-di​ntre-ele-fotov (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.