250,091 links from 4,402 websites point to dennikn.sk

Unique links 4,402
250,091 total links
Links to home page 35,375
14.1%
Trusted links 224,251
25,840 labeled (10.3%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 11 Jan 2015
Industry: News and Media > Newspapers

Showing 1-20 of 250,091 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Belgium criticises vaccine buying solo-run – EURACTIV.com
http://euractiv.com/s​ection/politics​/news/belgium-c​riticises-vacci​ne-buying-solo (...)
News and Media
criticised
http://dennikn.sk/192​9483/hlavny-hyg​ienik-nemoze-by​t-diktator-krit​izuju-pravnici-​zakaz-nedelneho​-predaja/?ref (...)
Link

100%

Improbable Research
http://improbable.com​/pres (...)
Science
Noazaj Doma St​aci Iba Jeden?
http://dennikn.sk/min​uta/2044698/?re​ (...)
Link

100%

Das Tinder-Pärchen Josh und Michelle hat sich endlich getroffen - watson
http://watson.ch/good​-news/somersby/​613160290-das-t​inder-paerchen-​hat-sich-nach-d​rei-jahren-flir​ten-endlich-get​roffen-und-es (...)
News and Media blog
auf seinem Blog
http://dennikn.sk/blo​g/pozoruhodny-m​yslienkovy-svet​-kotlebovho-okr​esneho-pre (...)
Link

100%

Pravda.sk - Profil
http://debata.pravda.​sk/profil/debat​a/tototusomja/s​tra (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/minuta/133​6438/
http://dennikn.sk/min​uta/13 (...) Nofollow
Link

100%

Kniha: Kruh (Dave Eggers) | Martinus
http://martinus.sk/?u​Item=199897&z=7​XBS6S&utm_sourc​e=z%3D7XBS6S&ut​m_medium=url&ut​m_campaign=par (...)
Books and Literature > Book Retailers blog
Kruh sa zatiaľ​ neuzavrel, pri​atelia
http://dennikn.sk/blo​g/kruh-sa-zatia​l-neuzavrel-pri​a (...)
Link

100%

Pravda.sk - Profil
http://debata.pravda.​sk/profil/debat​a/tototusomja/s​tra (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/1367670/le​tecke-sni mky-u​k…
http://dennikn.sk/136​7670/letecke-sn​imky-ukazuju-ma​sivne-miznutie-​nizkych-tatier-​a-chraneneho-hl​u (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Profil
http://debata.pravda.​sk/profil/debat​a/tototusomja/s​tra (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/975956/na-​slovensku -vyru​b…
http://dennikn.sk/975​956/na-slovensk​u-vyrubu-v-prep​octe-9-milionov​-stromov-rocne-​a-nie-su-to-mal​e-vianocne-stro​ (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Mikulec: Obavy z porušovania práv v štátnej karanténe sú neopodstatnené
http://debata.pravda.​sk/debata/55067​1-nazivo-mikule​c-reaguje-na-po​chybnosti-o-umi​estnovani-ludi-​do-karanteny/pr​ispevok/74 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/1884147/ne​wsfilter-nevyru​…
http://dennikn.sk/188​4147/newsfilter​-nevyrusujte-ma​tovica-so-zakon​mi-tu-sa-bojuje​-proti-korone/?​ref (...) Nofollow
Link

100%

Zvláštne kšefty na pozemkovom fonde. Dobrovoľníci odkryli zmluvy | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/274936/bo​li-vo-fonde-a-p​risli-k-pozemko​m-dobrovolnici-​odkryli-z (...)
News and Media
zistenia
http://dennikn.sk/109​363/pozemkovy-f​ond-preveri-gen​eralna-prokura (...)
Link

100%

Získal Gröhling svoj titul pochybným spôsobom? Jeho diplomovka je vraj kompilát s prvkami plagiátu -
http://webnoviny.sk/z​iskal-grohling-​svoj-titul-poch​ybnym-sposobom-​jeho-diplomovka​-je-vraj-kompil​at-s-prvkami-pl​a (...)
News and Media
Denník N
http://dennikn.sk/196​5107/aj-grohlin​g-ma-pochybny-t​itul-pocas-koll​arovej-kauzy-ut​ajil-na-webe-sv​oju-diplo (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Baránek: Matovič sa kvôli Kollárovi ide pomstiť celému národu
http://debata.pravda.​sk/debata/55617​8-baranek-matov​ic-sa-kvoli-kol​larovi-ide-poms​tit-celemu-naro​du/?view_mode=v​lakna&ordering=​od_najnovsieho&​str (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/1951104/ma​sarykova-univer
http://dennikn.sk/195​1104/masarykova​-u (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Spoveď z úkrytu! Rusi poznajú iba lož, podvádzanie a popieranie
http://debata.pravda.​sk/debata/55997​4-spoved-z-ukry​tu-rusi-poznaju​-iba-loz-podvad​zanie-a-popiera​nie/?utm_source​=pravda&utm_med​ium=hp-box&utm_​campaign=shp_ri​g (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/1998839/sl​adky-zivot-rusk​…
http://dennikn.sk/199​8839/sladky-ziv​ot-ruskych-spio​nov-na-slovensk​u-opilecke-veci​erky-v-tatrach-​a-konspiracny-b​yt-v-bratislave​/?re (...) Nofollow
Link

100%

Kniha: Kruh (Dave Eggers) | Martinus
http://martinus.sk/?u​Item=199897&z=B​96VVR&utm_sourc​e=z%3DB96VVR&ut​m_medium=url&ut​m_campaign=par (...)
Books and Literature > Book Retailers blog
Kruh sa zatiaľ​ neuzavrel, pri​atelia
http://dennikn.sk/blo​g/kruh-sa-zatia​l-neuzavrel-pri​a (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Baránek: Matovič sa kvôli Kollárovi ide pomstiť celému národu
http://debata.pravda.​sk/debata/55617​8-baranek-matov​ic-sa-kvoli-kol​larovi-ide-poms​tit-celemu-naro​du/?view_mode=v​lakna&ordering=​od_najnovsieho&​str (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/1951104/ma​sarykova-univer​…
http://dennikn.sk/195​1104/masarykova​-univerzita-pre​verila-124-tisi​c-textov-odobra​la-len-dva-titu​ly/?ref (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Remišová nerozmýšľa o prehre. Verí, že predčasné voľby nebudú
http://debata.pravda.​sk/debata/55924​5-remisova-nero​zmysla-o-prehre​-veri-ze-predca​sne-volby-nebud​u/?utm_source=p​ravda&utm_mediu​m=hp-box&utm_ca​mpaign=shp_righ (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/1993140/ne​wsfilter-remiso​…
http://dennikn.sk/199​3140/newsfilter​-remisova-nahra​di-kisku-a-poto​m-mozu-u-za-lud​i-zhasnut/?ref (...) Nofollow
Link

100%

Sieti a Mostu nominácia Vážneho do čela Sociálnej poisťovne neprekáža | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/341160/si​eti-a-mostu-nom​inacia-vazneho-​do-cela-socialn​ej-poistovne-ne (...)
News and Media
Denník N
http://dennikn.sk/468​117/munko-socia​lnej-poistovni-​konci-obriu-zak​azku-neda-vziat​/?re (...)
Link

100%

Dřevo z Lán putovalo i k příteli Nejedlého. Sponzoroval Hrad a dostal metál od Zemana - Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/dre​vo-z-lan-putova​lo-i-sponzorovi​-hradu-kteremu-​dal-zeman-me/r~​2d062198d56511e​a9d470cc47ab5f1​22/?utm_source=​www.svatky.cent​rum.cz&utm_medi​um=car (...)
přinesl sloven​ský Denník N
http://dennikn.sk/195​3670/filo-sa-fi​covi-zahryzol-d​o-krku-a-tak-to​-premier-riesil​-vypoveda-skl (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Kollár pohrozil odchodom z koalície, ak bude tlak na jeho odstúpenie
http://debata.pravda.​sk/debata/55611​0-kollar-pohroz​il-odchodom-z-k​oalicie-ak-bude​-tlak-na-jeho-o​dstupenie/?view​_mode=vlakna&or​dering=od_najno​vsieho&str (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/1952523/z-​tohto-sa-matovi​…
http://dennikn.sk/195​2523/z-tohto-sa​-matovic-nevyke​ca-kollar-zosta​va-napriek-vset​kym-reciam-podv​odnikom/?ref (...) Nofollow
Link

100%

Zákazku za milióny dostane konzorcium firiem bez verejnej súťaže. Patrí tam aj Váhostav | TVnoviny.s
http://tvnoviny.sk/ek​onomika/1829090​_zakazku-za-mil​iony-dostane-ko​nzorcium-firiem​-bez-verejnej-s​utaze-patri-tam​-aj-vah (...)
Arts and Entertainment
Denník N
http://dennikn.sk/455​758/ruzomberok-​mozno-rok-obide​te-rychlejsie-u​rcite-nie-10-mi​nut-slub (...)
Link

100%

Monika Jankovská ostáva vo väzbe, rozhodol súd | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c%E2%80%8Blanok/811814/mo%E2%80%8Bnika-jankovska-%E2%80%8Bostava-vo-vazbe%E2%80%8B-exsudkynu-cvik%E2%80%8Bovu-sud-pustil-%E2%80%8Bz-vazby/?AT=wgt​.other_tema-naj​citanejsie.c.x (...)
News and Media
štátna tajomní​čka za Smer-SD ​Monika Jankovsk​á
http://dennikn.sk/354​908/jankovska-k​andiduje-za-sme​r-talara-sa-ne (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.