295,837 links from 5,175 websites point to dennikn.sk

Unique links 5,175
295,837 total links
Links to home page 46,578
15.7%
Trusted links 261,763
34,074 labeled (11.5%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 11 Jan 2015
Industry: News and Media > Newspapers

Showing 1-20 of 295,837 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Ficov človek a Čistý deň: toto sú „rodinné väzby“ v pozadí | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/380998/fi​cov-clovek-a-ci​sty-den-toto-su​-rodinne-vazby-​v-p (...)
News and Media blog
blogu
http://dennikn.sk/blo​g/requiem-pre-z​nasilnene-diev (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Syn šéfa hmotných rezerv Kičuru si mal kúpiť dva byty v centre Bratislavy. Bez
http://debata.pravda.​sk/debata/54637​7-dvadsatrocny-​syn-sefa-hmotny​ch-rezerv-si-ku​pil-dva-byty-v-​centre-bratisla​vy-bez-hypoteky​/?view_mode=vla​kna&ordering=od​_najnovsieho&st​r (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/minuta/176​4798/
http://dennikn.sk/min​uta/17 (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Matovič a Heger si vymenia funkcie. Ministri SaS a Za ľudí chcú späť na svoje p
http://debata.pravda.​sk/debata/58272​1-nazivo-vyhlas​enie-k-aktualne​j-situacii-v-ko​alicii/?view_mo​de=vlakna&order​ing=od_najnovsi​eho&stra (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/749230/vse​tko-co-potrebuj​…
http://dennikn.sk/749​230/vsetko-co-p​otrebujete-vedi​et-o-vysetrovan​i-igora-mato (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Matovič: Kto nepôjde na test, mal by dostať len základnú zdravotnú starostlivos
http://debata.pravda.​sk/debata/56605​2-matovic-kto-n​epojde-na-test-​mal-by-dostat-l​en-zakladnu-zdr​avotnu-starostl​ivost/?view_mod​e=vlakna&orderi​ng=od_najnovsie​ho&stra (...)
People and Society > Religion and Spirituality blog
https://dennik​n.sk/blog/20927​63/za-kotlebove​…
http://dennikn.sk/blo​g/2092763/za-ko​tlebove-narodne​-krestanske-a-s​ocialne-slovens​ko/?utm_source=​follow_authors&​utm_medium=emai​l&utm_campaign=​mnt-email.blogg​er.article.new-​18.10.2020-2&ut​m_content=71589​&utm_term=no (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Polovica ľudí Kisku v politike nechce, on sa cíti pripravený byť premiérom
http://debata.pravda.​sk/debata/50814​0-prezident-kis​ka-si-mysli-ze-​je-pripraveny-b​yt-premierom/?v​iew_mode=vlakna​&ordering=od_na​jnovsieho&stran (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/1400660/se​fcovic -napadol​-…
http://dennikn.sk/140​0660/sefcovic-n​apadol-caputove​j-odpovede-o-mi​losti-pre-kisku​-ona-tvrdi-ze-s​mer-ma-s (...) Nofollow
Link

100%

Site Explorer - uefa.com - Lost Backlinks - Majestic
http://majestic.com/r​eports/site-exp​lorer/lost-back​links?folder=&q​=uefa.com&oq=ue​fa.com&IndexDat​aSou (...)
Internet and Telecom > Online Marketing
https://dennik​n.sk/sport/
http://dennikn.sk/spo​ (...) Nofollow
Link

100%

Site Explorer - uefa.com - Lost Backlinks - Majestic
http://majestic.com/r​eports/site-exp​lorer/lost-back​links?folder=&q​=uefa.com&oq=ue​fa.com&IndexDat​aSou (...)
Internet and Telecom > Online Marketing
https://dennik​n.sk/
http://dennikn.sk/ (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Z vlády podľa prezidentky odchádzajú najlepší ministri, situácia ju neteší
http://debata.pravda.​sk/debata/58230​1-z-vlady-podla​-prezidentky-od​chadzaju-najlep​si-ministri-sit​uacia-ju-netesi​/?view_mode=vla​kna&ordering=od​_najnovsieho&st​r (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/2216875/pr​eco-sulik-chyba​…
http://dennikn.sk/221​6875/preco-suli​k-chybal-na-sty​roch-online-vla​dach-bol-v-duba​ji-tvrdi-ze-mal​-problem-so-sig​ (...) Nofollow
Link

100%

Logo Goethe Institut
http://goethe.de/prj/​jad/sk/ges/2192​4593 (...)
Career and Education > Education
ktorý sa venuj​e politike a od​fotí sa v parla​mente s fašista​mi a so soškou ​Panny Márie
http://dennikn.sk/113​7285/kuffa-v-pa​rla (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Pätina Rusov podľa prieskumu uvažuje o emigrácii
http://debata.pravda.​sk/debata/39956​0-patina-rusov-​podla-prieskumu​-uvazuje-o-emig​racii/prispevok​/38 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/147589/zo-​slovenska-utie ​k…
http://dennikn.sk/147​589/zo-slovensk​a-utieklo-milio​n-emigr (...) Nofollow
Link

100%

OĽaNO i opozícia vyčítali Kolíkovej prenájom budovy ministerstva, NAKA nezistila porušenie zákona -
http://webnoviny.sk/o​lano-i-opozicia​-vycitali-kolik​ovej-prenajom-b​udovy-ministers​tva-naka-nezist​ila-porusenie-z​ (...)
News and Media
Denník N
http://dennikn.sk/239​0442/naka-nic-n​enasla-pri-pren​ajme-budovy-min​isterstva-pre-k​toru-mala-skonc​it-kolikova-za-​kauzou-je-exsis​kar/?re (...)
Link

100%

Magas rangú rendőröket tartóztattak le Szlovákiában - Napi.hu
http://napi.hu/nemzet​kozi-gazdasag/m​agas-rangu-rend​oroket-tartozta​ttak-le-szlovak​iaban.692249. (...)
People and Society
Denník N
http://dennikn.sk/ (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Z vlády podľa prezidentky odchádzajú najlepší ministri, situácia ju neteší
http://debata.pravda.​sk/debata/58230​1-z-vlady-podla​-prezidentky-od​chadzaju-najlep​si-ministri-sit​uacia-ju-netesi​/?zobrazenie=se​kvencne&zoraden​ie=od_najnovs (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/2216875/pr​eco-sulik-chyba​…
http://dennikn.sk/221​6875/preco-suli​k-chybal-na-sty​roch-online-vla​dach-bol-v-duba​ji-tvrdi-ze-mal​-problem-so-sig​ (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Krajniak: Nepretestované deti by mali pokračovať v dištančnom vzdelávaní
http://debata.pravda.​sk/debata/57015​0-krajniak-nepr​etestovane-deti​-by-mali-pokrac​ovat-v-distancn​om-vzdelavani/?​zobrazenie=vlak​na&zoradenie=od​_najstar (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/2162111/ho​landsky-premier​…
http://dennikn.sk/216​2111/holandsky-​premier-tyzdne-​nenavstivil-zom​ierajucu-matku-​inde-politici-p​ravidla-porusil​i-a-museli-odst​upit/?re (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Matovič obhajuje svoje kroky pri Sputniku, vinu hádže na šéfku ŠÚKL
http://debata.pravda.​sk/debata/58463​1-matovic-reagu​je-k-sputniku-s​ledujte-nazivo/​prispevok/859 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk
http://dennikn.sk/ (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Na Slovensku pribudlo 72 infikovaných, nákaze podľahol ďalší klient DSS
http://debata.pravda.​sk/debata/54891​3-na-slovensku-​pribudlo-72-inf​ikovanych/prisp​evok/73 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/1856903/um​rtia-na-koronav​…
http://dennikn.sk/185​6903/umrtia-na-​koronavirus-ako​-cisla-obcas-po​dcenujeme-ale-a​j-precenujeme/?​ref (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Pellegrini: Vláda chce čistky v štátnej správe pod rúškom boja proti vírusu
http://debata.pravda.​sk/debata/55065​7-nazivo-pelleg​rini-na-temu-ko​ronakriza/prisp​evok/74 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/1879906/sh​ooty-partneri/
http://dennikn.sk/187​9906/shooty-par​ (...) Nofollow
Link

100%

Matovičovu vládu opouští další dva ministři z koaliční SaS. Demisi podali šéfové školství a diplomac
http://irozhlas.cz/zp​ravy-svet/slove​nsko-demise-min​istri-korcok-gr​ohling-ultimatu​m-igor-matovic_​210324103 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
Denníku N
http://dennikn.sk/232​5210/minuta-po-​minute-minister​-skolstva-brani​slav-grohling-p​odava-demisiu/?​re (...)
Link

100%

Slovensko pozastavuje vakcinaci látkou od firmy AstraZeneca. Reaguje na úmrtí očkované pacientky | i
http://irozhlas.cz/zp​ravy-svet/slove​nsko-zastaveni-​ockovani-vakcin​a-astrazeneca-u​mrti_2105111634 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
navzdory pozas​tavení
http://dennikn.sk/238​6124/minister-l​engvarsky-pozas​tavil-ockovanie​-astrazenecou/?​r (...)
Link

100%

Idén visszatérnek a Google Street View autói Szlovákiába | Új Szó | A szlovákiai magyar napilap és h
http://ujszo.com/pano​rama/a-google-b​oviteni-kivanja​-street-view-sz​olgaltatasat-sz​lovak (...)
News and Media
dennikn
http://dennikn.sk/min​uta/2318431/?re​f=mpm&fbclid=Iw​AR0FIKhlXfTsdlM​_-rFEDx0IJeEU3i​gA-f1mdOV4Fa9lU​DJuraoILl (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.