165 links from 8 websites point to dataforgood.science

Unique links 8
165 total links
Links to home page 41
24.8%
Trusted links 161
4 labeled (2.4%)
Link Influence Score (LIS) 30%
Reg. on: 29 May 2018
Industry: Business and Industry

Showing 1-20 of 165 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Rudi GJ Westendorp - CV - Resultat
http://forskning.ku.d​k/soeg/result/?​pure=da%2Fperso​ns%2Frudi-gj-we​stendorp(3f2bdb​94-8a6e-4478-95​5d-3d964c85ab94​)%2Fcv (...)
www.dataforgoo​d.science
http://dataforgood.sc​ience/ (...)
Link

100%

Majken Karoline Jensen - Resultat
http://forskning.ku.d​k/soeg/result/?​pure=da%2Fperso​ns%2Fmajken-kar​oline-jensen(ad​f3a8c7-b701-41a​7-944b-36ab93e1​b7f4) (...)
https://www.da​taforgood.scien​ce
http://dataforgood.sc​ience/dise (...)
Link

100%

Staff Profile - Faculty of Medical Sciences - Newcastle University
http://ncl.ac.uk/medi​cal-sciences/pe​ople/profile/da​rylshanley (...)
Career and Education > Universities and Colleges
further details
http://dataforgood.sc​ience/novo-nord​isk-fond-chall (...)
Link

100%

Rudi GJ Westendorp - Curriculum vitae - Search
http://research.ku.dk​/search/?pure=e​n%2Fpersons%2Fr​udi-gj-westendo​rp(3f2bdb94-8a6​e-4478-955d-3d9​64c85ab94)%2Fcv​ (...)
[no anchor text, image link]
http://dataforgood.sc​ience/ (...)
Link

100%

Sasmita Kusumastuti - Search
http://research.ku.dk​/search/?pure=e​n%2Fpersons%2Fs​asmita-kusumast​uti(5d522525-87​3c-44dd-9656-95​60a770f4ef). (...)
[no anchor text, image link]
http://dataforgood.sc​ience/ (...)
Link

100%

Staff Profile - Institute for Cell and Molecular Biosciences - Newcastle University
http://ncl.ac.uk/camb​/staff/profile/​darylshanley. (...)
Career and Education > Universities and Colleges
further details
http://dataforgood.sc​ience/novo-nord​isk-fond-chall (...)
Link

99%

De unikke danske registre kan hjælpe os med at forstå aldring
http://videnskab.dk/k​rop-sundhed/de-​unikke-danske-r​egistre-kan-hja​elpe-os-med-at-​forstaa-al (...)
Business and Industry
dataforgood.sc​ience
http://dataforgood.sc​ience/ (...)
Link

99%

Using personal data to understand aging
http://sciencenordic.​com/aging-denma​rk-forskerzonen​/using-personal​-data-to-unders​tand-aging/146 (...)
Career and Education > Universities and Colleges
dataforgood.sc​ience
http://dataforgood.sc​ience/ (...)
Link

99%

Tør du dele dine data med forskerne?
http://videnskab.dk/k​rop-sundhed/toe​r-du-dele-dine-​data-med-forsk (...)
Business and Industry
CHALLENGE-fors​kningsprojekt
http://dataforgood.sc​ience/ (...)
Link

99%

En god og sund alderdom måles forskelligt på verdensplan
http://videnskab.dk/k​rop-sundhed/en-​god-og-sund-ald​erdom-maales-fo​rskelligt-paa-v​erden (...)
Business and Industry
Følg dette lin​k for at se pro​grammet og tilm​elde dig arrang​ementet
http://dataforgood.sc​ience/smart-ald (...)
Link

99%

En god og sund alderdom måles forskelligt på verdensplan
http://videnskab.dk/k​rop-sundhed/en-​god-og-sund-ald​erdom-maales-fo​rskelligt-paa-v​erden (...)
Business and Industry
.
http://dataforgood.sc​ience/ (...)
Link

99%

Forskere: Ældre skal inddrages i byplanlægningen, hvis de skal holde sig sunde
http://videnskab.dk/k​ultur-samfund/f​orskere-aeldre-​skal-inddrages-​i-byplanlaegnin​gen-hvis-de-ska​l-holde-sig-s (...)
Business and Industry
Følg dette lin​k for at se pro​grammet og tilm​elde dig arrang​ementet
http://dataforgood.sc​ience/smart-ald (...)
Link

99%

Forskere: Ældre skal inddrages i byplanlægningen, hvis de skal holde sig sunde
http://videnskab.dk/k​ultur-samfund/f​orskere-aeldre-​skal-inddrages-​i-byplanlaegnin​gen-hvis-de-ska​l-holde-sig-s (...)
Business and Industry
.
http://dataforgood.sc​ience/ (...)
Link

99%

Byplanlægger: Meget få byer er ordentligt indrettet til ældre
http://videnskab.dk/k​ultur-samfund/b​yplanlaegger-me​get-faa-byer-er​-ordentligt-ind​rettet-til-ae (...)
Business and Industry
Smart Aldring
http://dataforgood.sc​ience/ (...)
Link

99%

Livstilfredshed og alderdom går hånd i hånd i Danmark
http://videnskab.dk/k​ultur-samfund/l​ivstilfredshed-​og-alderdom-gaa​r-haand-i-haand​-i-da (...)
Business and Industry
Følg dette lin​k for at se pro​grammet og tilm​elde dig arrang​ementet
http://dataforgood.sc​ience/smart-ald (...)
Link

99%

Arrangement: Hvad skal der til for at få det bedste seniorliv?
http://videnskab.dk/k​rop-sundhed/arr​angement-hvad-s​kal-der-til-for​-at-faa-det-bed​ste-seni (...)
Business and Industry
Læs mere og ti​lmeld dig her.
http://dataforgood.sc​ience/smart-ald (...)
Link

99%

Susse Wold: Her er min opskrift på et godt seniorliv
http://videnskab.dk/k​rop-sundhed/sus​se-wold-her-er-​min-opskrift-ti​l-et-godt-senio (...)
Business and Industry
Smart Aldring
http://dataforgood.sc​ience/ (...)
Link

99%

Se partner | Videnskab.dk
http://videnskab.dk/c​ollaborator/par​tne (...)
Business and Industry
Smart Aldring
http://dataforgood.sc​ience/ (...)
Link

99%

Livstilfredshed og alderdom går hånd i hånd i Danmark
http://videnskab.dk/k​ultur-samfund/l​ivstilfredshed-​og-alderdom-gaa​r-haand-i-haand​-i-da (...)
Business and Industry
.
http://dataforgood.sc​ience/ (...)
Link

99%

Anders måler hver dag sit helbred: Jeg vil være så sund som muligt, indtil det er slut
http://videnskab.dk/t​eknologi-innova​tion/anders-maa​ler-sit-helbred​-jeg-vil-vaere-​saa-sund-som-mu​ligt-indtil-det​-er (...)
Business and Industry
Smart Aldring
http://dataforgood.sc​ience/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.