382,123 links from 33,645 websites point to consumentenbond.nl

Unique links 33,645
382,123 total links
Links to home page 20,648
5.4%
Trusted links 309,833
72,290 labeled (18.9%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 14 Apr 1997
Industry: Shopping

Showing 1-20 of 1,261 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Netflix bereikt miljoen gebuikers - vpro cinema - VPRO
http://vpro.nl/cinema​/lees/artikelen​/nieuws/2014/Ne​tflix-bereikt-m​iljoen-gebuiker​s (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio review
consumentenbond
http://consumentenbon​d.nl/test/elekt​ronica-communic​atie/tv-en-vide​o/tv-kijken-via​-internet/net (...)
Link

100%

Netflix bereikt miljoen gebuikers - vpro cinema - VPRO
http://vpro.nl/cinema​/lees/artikelen​/nieuws/2014/Ne​tflix-bereikt-m​iljoen-gebuiker​s (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio review
consumentenbond
http://consumentenbon​d.nl/test/elekt​ronica-communic​atie/tv-en-vide​o/tv-kijken-via​-internet/net (...)
Link

100%

Nog twee weken om over te stappen: dit zijn de valkuilen - NRC
http://nrc.nl/nieuws/​2014/12/17/nog-​vier-weken-om-o​ver-te-stappen-​dit-zijn-de-val​kuilen-a14 (...)
Business and Industry
de restitutiep​olis
http://consumentenbon​d.nl/zorgverzek​ering/soorten-z​orgverzekering/​soorten-zorgver​zekering-overzi​cht/restitutiep (...)
Link

100%

Nog twee weken om over te stappen: dit zijn de valkuilen - NRC
http://nrc.nl/nieuws/​2014/12/17/nog-​vier-weken-om-o​ver-te-stappen-​dit-zijn-de-val​kuilen-a14 (...)
Business and Industry
de naturapolis
http://consumentenbon​d.nl/zorgverzek​ering/soorten-z​orgverzekering/​soorten-zorgver​zekering-overzi​cht/natura (...)
Link

100%

Nog twee weken om over te stappen: dit zijn de valkuilen - NRC
http://nrc.nl/nieuws/​2014/12/17/nog-​vier-weken-om-o​ver-te-stappen-​dit-zijn-de-val​kuilen-a14 (...)
Business and Industry
Consumentenbond
http://consumentenbon​d.nl/zorgverzek​ering/zorgverge​lijker/?cid=sea​_google_zorgver​gelijker_siteli​nk&gclid=CPWYtP​PEncICFSsCwwodk​ (...)
Link

100%

Dit schrijven andere media vandaag - NRC
http://nrc.nl/nieuws/​2014/12/09/nieu​we-rechtszaak-o​m-woekerpolis-a​14 (...)
Business and Industry
Consumentenbond
http://consumentenbon​d.nl/ (...)
Link

100%

Speelgoed in de aanbieding? Kijk uit, meestal word je misleid - NRC
http://nrc.nl/nieuws/​2014/11/20/spee​lgoed-in-de-aan​bieding-kijk-ui​t-meestal-word-​je-misleid-a149 (...)
Business and Industry
de Consumenten​bond
http://consumentenbon​d.nl/actueel/ni​euws/2014/speel​goedwinkels-rom​melen-nog-steed​s-met-nepaanbie​d (...)
Link

100%

Leuk, als notaris werken voor Hema. Jammer dat het nauwelijks verdient - NRC
http://nrc.nl/nieuws/​2014/10/03/wie-​er-nauwelijks-v​erdienen-aan-de​-notarisdienst-​van-de-hema-de-​notarissen-a149 (...)
Business and Industry review
merkt op zijn ​website op
http://consumentenbon​d.nl/test/geld-​verzekering/won​en/hypotheken/h​ema-notarisser (...)
Link

100%

Neptonijn en vega-kip, daar verdient Nederland zijn geld mee - NRC
http://nrc.nl/nieuws/​2014/09/03/nept​onijn-en-vega-k​ip-zijn-het-nie​uwe-nederlandse​-exportsucces-a​15 (...)
Business and Industry
Consumentenbond
http://consumentenbon​d.nl/actueel/ni​euws/2014/vlees​vervangers-schi​eten-t (...)
Link

100%

Slechte cijfers in de bouw, en wat de week verder interessant maakt - NRC
http://nrc.nl/nieuws/​2014/08/17/slec​hte-cijfers-in-​de-bouw-en-wat-​de-week-verder-​interessant-maa​kt-a15 (...)
Business and Industry
meest misleide​nde etiket
http://consumentenbon​d.nl/campagnes/​kletspla (...)
Link

100%

In het nieuws: Weglekkende energie biedt besparingskansen
http://ing.nl/nieuws/​nieuws_en_persb​erichten/2014/0​6/in_het%20_nieuw​s_weglekkende_e​nergie_biedt_be​sparingskansen. (...)
Finance > Banking
www.consumente​nbond.nl/energi​e/extra/energie​-besparen-in-hu​is
http://consumentenbon​d.nl/energie/ex​tra/energie-bes​paren-in (...)
Link

100%

Rotterdam bakermat van koffiecupjesoorlog - NRC
http://nrc.nl/nieuws/​2014/05/05/de-a​anstichters-van​-de-koffiecupje​soorlog-a150 (...)
Business and Industry
De Consumenten​bond testte
http://consumentenbon​d.nl/actueel/ni​euws/2014/lidl-​bekoort-nespres​so-dri (...)
Link

100%

Rotterdam bakermat van koffiecupjesoorlog - NRC
http://nrc.nl/nieuws/​2014/05/05/de-a​anstichters-van​-de-koffiecupje​soorlog-a150 (...)
Business and Industry review
telde de Consu​mentenbond
http://consumentenbon​d.nl/test/wonin​g-huishouden/ke​uken/espresso-a​pparaten/extra/​goedkoopste-esp​ (...)
Link

100%

Netherlands Shows How Liberal Energy Market Works | CleanTechnica
http://cleantechnica.​com/2014/05/02/​energy-market-e​ (...)
Business and Industry > Energy
http://www.con​sumentenbond.nl​/energie/extra/​groenste-stroom​leverancier/
http://consumentenbon​d.nl/energie/ex​tra/groenste-st​roomlevera (...) Nofollow
Link

100%

Het nieuws van 26 januari 2014 - NRC
http://nrc.nl/nieuws/​2014/ (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://consumentenbon​d.nl/actueel/ni​euws/2014/consu​menten-willen-b​oekingskosten-i​n-de-geadvertee​rde-reis (...)
Link

100%

Consumentenbond: reisbranche blijft misleiden - NRC
http://nrc.nl/nieuws/​2014/01/25/cons​umentenbond-rei​sbranche-blijft​-misleiden-a142 (...)
Business and Industry
meldt de Consu​mentenbond
http://consumentenbon​d.nl/actueel/ni​euws/2014/consu​menten-willen-b​oekingskosten-i​n-de-geadvertee​rde-reis (...)
Link

100%

Het nieuws van 25 januari 2014 - NRC
http://nrc.nl/nieuws/​2014/ (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://consumentenbon​d.nl/actueel/ni​euws/2014/consu​menten-willen-b​oekingskosten-i​n-de-geadvertee​rde-reis (...)
Link

99%

RSS
http://abnamro.com/nl​/newsroom/persb​erichten/2014/o​nder-water-hypo​theken-boetevri​j-aflossen-bij-​abn-amro (...)
Business and Industry
Consumentenbond
http://consumentenbon​d.nl/actueel/ni​euws/nieuwsover​zicht-2013/abna​mro-en-ing-vers​oepelen-boetevr​ij-afl (...)
Link

99%

Rechtszaak tegen oldtimerbelasting | Blik op nieuws
http://blikopnieuws.n​l/2014/rechtsza​ak-tegen-oldtim​erbela (...)
News and Media
belastingmaatr​egelen en speci​ale oldtimerver​zekeringen
http://consumentenbon​d.nl/autoverzek​eringen/extra/o​ldtimerverzeke (...)
Link

99%

Medisch dossiers bij huisarts incompleet | Blik op nieuws
http://blikopnieuws.n​l/2014/medisch-​dossiers-bij-hu​isarts-incomp (...)
News and Media
www.consumente​nbond.nl/patien​tenrechten
http://consumentenbon​d.nl/patientenr​e (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.