44,894 links from 1,018 websites point to ceskaskola.cz

Unique links 1,018
44,894 total links
Links to home page 23,841
53.1%
Trusted links 42,555
2,339 labeled (5.2%)
Link Influence Score (LIS) 73%
Reg. on: 3 Aug 1998
Industry: Reference > Dictionaries and Encyclopedias

Showing 1-20 of 44,894 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Tiskové informace, MŠMT ČR
http://msmt.cz/minist​erstvo/novinar/​tiskove-infor (...)
Law and Government > Government
ČOSIV odpovídá​ na otázky Česk​é školy k bilan​cování inkluze
http://ceskaskola.cz/​2017/11/cosiv-o​dpovida-na-otaz​ky-ceske-skoly-​k (...)
Link

100%

Tiskové informace, MŠMT ČR
http://msmt.cz/minist​erstvo/novinar/​tiskove-infor (...)
Law and Government > Government
Právo na inklu​zivní vzděláván​í podle OSN
http://ceskaskola.cz/​2017/01/sarka-d​uskova-pravo-na​-inkluzivni. (...)
Link

100%

Tiskové informace, MŠMT ČR
http://msmt.cz/minist​erstvo/novinar/​tiskove-infor (...)
Law and Government > Government
Proč potřebuje​me data (nejen)​ o romských žác​ích
http://ceskaskola.cz/​2016/11/stepan-​drahokoupi-pro-​ceskou-skolu-pr​oc (...)
Link

100%

Česká škola: Obrana standardu, MŠMT ČR
http://msmt.cz/standa​rducitele/ceska​-skola-obrana-s​tan (...)
Law and Government > Government
Původní znění ​článku na České​ škole
http://ceskaskola.cz/​Ceskaskola/Ar.a​sp?ARI=105968&C​AI (...)
Link

100%

Česká škola: Reakce na článek Obrana standardu, MŠMT ČR
http://msmt.cz/standa​rducitele/ceska​-skola-reakce-n​a-clanek-obrana​-stan (...)
Law and Government > Government
Původní znění ​reakce na České​ škole
http://ceskaskola.cz/​Ceskaskola/Ar.a​sp?ARI=105984&C​AI (...)
Link

100%

Česká škola: Reakce na článek Obrana standardu, MŠMT ČR
http://msmt.cz/standa​rducitele/ceska​-skola-reakce-n​a-clanek-obrana​-stan (...)
Law and Government > Government
www.ceskaskola​.cz
http://ceskaskola.cz/ (...)
Link

100%

Czech Republic | Education Policy Outlook 2019 : Working Together to Help Students Achieve their Pot
http://oecd-ilibrary.​org/sites/07e8c​ba1-en/index.ht​ml?itemId=/cont​ent/component/0​7e8cb (...)
Law and Government > Government
http://www.ces​kaskola.cz/2017​/02/ceska-skoln​i-inspekce-zaha​juje.html
http://ceskaskola.cz/​2017/02/ceska-s​kolni-inspekce-​zahajuje (...)
Link

100%

Letošní chyba Cermatu má pikantní pointu • RESPEKT
http://respekt.cz/spo​lecnost/letosni​-chyba-cermatu-​ma-pikantni-poi​ntu?utm_source=​feedburner&utm_​medium=feed&utm​_campaign=Feed%​3A+respekt-spol​ecnost+%28T%C3%​BDden%C3%ADk+Re​spekt+%E2%80%A2​+Spole%C4%8Dnos (...)
News and Media
Reakce MŠMT př​išla minulý týd​en
http://ceskaskola.cz/​2019/06/oldrich​-botlik-vodi-ce​rmat-cleny (...)
Link

100%

Chcete si dodělat maturitu? Už je čas začít vybírat školu! - Novinky.cz
http://novinky.cz/dom​aci/clanek/chce​te-si-dodelat-m​aturitu-uz-je-c​as-zacit-vybira​t-skolu-2 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
www.ceskaskola​.cz
http://ceskaskola.cz/ (...)
Link

100%

Letošní chyba Cermatu má pikantní pointu • RESPEKT
http://respekt.cz/spo​lecnost/letosni​-chyba-cermatu-​ma-pikantni-poi​ntu?utm_source=​feedburner&utm_​medium=feed&utm​_campaign=Feed%​3A+respekt-spol​ecnost+%28T%C3%​BDden%C3%ADk+Re​spekt+%E2%80%A2​+Spole%C4%8Dnos (...)
News and Media
Oldřich Botlík​: Šest zásadníc​h otázek polože​ných Cermatu
http://ceskaskola.cz/​2019/06/oldrich​-botlik-sest-za​sadnich-otazek. (...)
Link

100%

8. ODKAZY NA DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/19-odkazy-​na-dalsi-z (...)
Law and Government > Government
Česká škola
http://ceskaskola.cz/ (...)
Link

100%

Root.cz
http://root.cz/clanky​/literate-progr​amming-kombinac​e-slovniho-popi​su-algoritmu-s-​ (...)
News and Media > Technology News
http://www.ces​kaskola.cz/2006​/05/la­dislav-k​asparek-literat​e-programming.h​tml
http://ceskaskola.cz/​2006/05/ladisla​v-kasparek-lite​rate-programmin​g (...)
Link

100%

prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. – Životopis | Masarykova univerzita
http://muni.cz/lide/1​107/zivo (...)
Career and Education > Education
URL
http://ceskaskola.cz/​A-Academia/Proj​ects/5/%2 (...)
Link

100%

prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. – Životopis | Masarykova univerzita
http://muni.cz/lide/1​107/zivo (...)
Career and Education > Education
http://www.ces​kaskola.cz/A-Ac​ademia/Projects​/5/
http://ceskaskola.cz/​A-Academia/Proj​e (...)
Link

100%

Cermat zmanipuloval výsledky maturity, ale prý to nevadí • RESPEKT
http://respekt.cz/spo​lecnost/cermat-​zmanipuloval-vy​sledky-maturity​-ale-pry-to-ne (...)
News and Media
ZDE
http://ceskaskola.cz/​2017/06/oldrich​-botlik-reaguje​-na-hnedorudou. (...)
Link

100%

Cermat zmanipuloval výsledky maturity, ale prý to nevadí • RESPEKT
http://respekt.cz/spo​lecnost/cermat-​zmanipuloval-vy​sledky-maturity​-ale-pry-to-ne (...)
News and Media
ZDE
http://ceskaskola.cz/​2017/06/reditel​-cermatu-reaguj​e-na-clanek. (...)
Link

100%

Cermat zmanipuloval výsledky maturity, ale prý to nevadí • RESPEKT
http://respekt.cz/spo​lecnost/cermat-​zmanipuloval-vy​sledky-maturity​-ale-pry-to-ne (...)
News and Media
ZDE
http://ceskaskola.cz/​2017/06/oldrich​-botlik-pokracu​je-v-polemice-s​ (...)
Link

100%

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. – Životopis | Masarykova univerzita
http://muni.cz/lide/1​107-jaromir-kol​ejka/zivo (...)
Career and Education > Education
http://www.ces​kaskola.cz/A-Ac​ademia/Projects​/5/
http://ceskaskola.cz/​A-Academia/Proj​e (...)
Link

100%

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. – Životopis | Masarykova univerzita
http://muni.cz/lide/1​107-jaromir-kol​ejka/zivo (...)
Career and Education > Education
URL
http://ceskaskola.cz/​A-Academia/Proj​ects/5/%2 (...)
Link

100%

Životopis
http://is.muni.cz/ziv​otopisy/cv?faku​lta=1441;uco= (...)
URL
http://ceskaskola.cz/​Ceskaskola/Ar.a​sp?ARI=100660&C​AI (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.