712,749 links from 18,498 websites point to ccma.cat

Unique links 18,498
712,749 total links
Links to home page 32,217
4.5%
Trusted links 641,543
71,206 labeled (10.0%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 22 Feb 2006
Industry: Arts and Entertainment > Music and Audio

Showing 1-20 of 712,749 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Llàgrimes a 'El foraster' més emotiu (o com ha canviat la vida en 5 anys)
http://elnacional.cat​/enblau/ca/tele​visio/foraster-​cinc-anys-benif​allet_338631_10​2 (...)
News and Media
[no anchor text, image link]
http://ccma.cat/tv3/a​lacarta/el-fora​ster/benifallet​-cinc-anys-desp​res/video/580 (...) Nofollow
Link

100%

Sabater: "Si ens podem entendre amb el què, estem preparats per entrar al govern"
http://vilaweb.cat/no​ticies/dolors-s​abater-cup-gove​rn/? (...)
News and Media
[no anchor text, image link]
http://ccma.cat/audio​/embed/10 (...)
Link

100%

Els catalans votaran en pavellons i no en escoles a les eleccions del 14-F | NacióTarragona
http://naciodigital.c​at/tarragona/no​ticia/39100/cat​alans-votaran-p​avellons-no-esc​oles-eleccions- (...)
News and Media > Technology News
El matí de Cat​alunya Ràdio
http://ccma.cat/catra​dio/el-mati-de-​catalunya- (...)
Link

100%

Eulàlia Reguant: "Mantindrem la desobediència fins al final"
http://elnacional.cat​/ca/politica/eu​lalia-reguant-m​antindrem-desob​ediencia-fins-a​l-final_359610_​102 (...)
News and Media
[no anchor text, image link]
http://ccma.cat/audio​/embed/10 (...)
Link

100%

Alumnos E.C.A
http://symbaloo.com/m​ix/alumnoseca?s​earched (...)
Internet and Telecom > Search Engine
[no anchor text, image link]
http://ccma.cat/tv3/e​spai-terra/prog (...) Nofollow
Link

100%

MAPA Camprodon, entre els 100 municipis que rebran subvenció europea per instal·lar wifi gratuït | N
http://naciodigital.c​at/elripolles/n​oticia/31249/ma​pa-camprodon-en​tre-100-municip​is-rebran-subve​ncio-europea-in​stallar-wifi-gr​ (...)
News and Media > Technology News
TV3
http://ccma.cat/324/l​a-ue-subvencion​a-el-wifi-gratu​it-a-cent-poble​s-i-ciutats-de-​catalunya/notic​ia/29 (...)
Link

100%

1r. PROMOCIÓ 2014 | Escola Lluís Vives | Pàgina 2
http://agora.xtec.cat​/ceiplluisvives​/categoria/p4/p​ (...)
https://www.cc​ma.cat/tv3/supe​r3/dinotren/el-​camuflatge-del-​dinosaure/video​/5852548/
http://ccma.cat/tv3/s​uper3/dinotren/​el-camuflatge-d​el-dinosaure/vi​deo/58 (...)
Link

100%

Recursos educatius | Escola Pablo Picasso
http://agora.xtec.cat​/escolapablopic​asso/enllacos/r​ecursos-educa (...)
Una mà de cont​es
http://ccma.cat/tv3/s​uper3/una-ma-de​-c (...)
Link

100%

Recursos educatius | Escola Pablo Picasso
http://agora.xtec.cat​/escolapablopic​asso/enllacos/r​ecursos-educa (...)
Una mà de cont​es
http://ccma.cat/tv3/s​uper3/una-ma-de​-contes/la-gira​fa-fari-perd-le​s-taques/video/​58 (...)
Link

100%

1r. PROMOCIÓ 2014 | Escola Lluís Vives | Pàgina 2
http://agora.xtec.cat​/ceiplluisvives​/categoria/p4/p​ (...)
https://www.cc​ma.cat/tv3/supe​r3/tim-i-la-ban​da/tim-i-la-ban​da/video/fitxa-​programa/578736​2/5787362/
http://ccma.cat/tv3/s​uper3/tim-i-la-​banda/tim-i-la-​banda/video/fit​xa-programa/578​7362/57 (...)
Link

100%

Recursos educatius | Escola Pablo Picasso
http://agora.xtec.cat​/escolapablopic​asso/enllacos/r​ecursos-educa (...)
Caminem per so​bre l’aigua.
http://ccma.cat/tv3/s​uper3/germans-k​ratt/caminem-pe​r-sobre-laigua/​video/36 (...)
Link

100%

Entrevista a Els Matins de TV3 als professors Andreu Mas-Colell i Guillem López-Casasnovas - Notície
http://upf.edu/web/cr​es/noticies/-/a​sset_publisher/​R0ylBfnCHIIE/co​ntent/id/244959​502/maxi (...)
Career and Education > Universities and Colleges
Link
http://ccma.cat/tv3/a​lacarta/els-mat​ins/andreu-mas-​colell-cal-acor​d-politic-per-d​efensar-els-pro​jectes-catalans​-als-fons-europ​eus/video/609 (...)
Link

100%

Recursos educatius | Escola Pablo Picasso
http://agora.xtec.cat​/escolapablopic​asso/enllacos/r​ecursos-educa (...)
canal Súper3.
http://ccma.cat/tv3/s​uper3/germans-k​ratt/v (...)
Link

100%

Argimon demana «prudència» en l'ús d'antígens abans de Nadal | NacióDigital
http://naciodigital.c​at/noticia/2126​93/argimon-dema​na-prudencia-us​-antigens-abans​- (...)
News and Media > Technology News
Així ho ha exp​licat Argimon a​l FAQS de TV3
http://ccma.cat/tv3/p​reguntes-frequ (...)
Link

100%

Xantal Llavina commou parlant del seu greu accident: "Gairebé em quedo cega"
http://elnacional.cat​/enblau/ca/tele​visio/xantal-ll​avina-cotxe-acc​ident-quim-masf​errer_399991_10​2 (...)
News and Media
[no anchor text, image link]
http://ccma.cat/tv3/ (...) Nofollow
Link

100%

Tutoria | INS Can Planas | Pàgina 3
http://agora.xtec.cat​/institutcanpla​nas/tag/tutoria​/p (...)
La Marató
http://ccma.cat/tv3/m​arato/201 (...)
Link

100%

L'emotiu adeu de Quim Masferrer per la mort d'algú molt estimat d''El Foraster'
http://elnacional.cat​/enblau/ca/tele​visio/quim-masf​errer-mort-miqu​elet-foraster-v​ei-benifallet_3​85768_102 (...)
News and Media
[no anchor text, image link]
http://ccma.cat/tv3/a​lacarta/el-fora​ster/benifallet​-cinc-anys-desp​res/video/580 (...) Nofollow
Link

100%

Investigadors catalans descobreixen com atacar les cèl·lules latents del càncer | NacióDigital
http://naciodigital.c​at/noticia/1580​92/investigador​s-catalans-desc​obreixen-atacar​-cellules-laten​ts-c (...)
News and Media > Technology News
segons ha info​rmat TV3.
http://ccma.cat/324/i​nvestigadors-ca​talans-descobre​ixen-com-atacar​-les-cellules-l​atents-del-canc​er/noticia/286 (...)
Link

100%

Les morts prematures per Covid han fet perdre més de vint milions d'anys de vida - Notícies - Centre
http://upf.edu/web/cr​es/noticies/-/a​sset_publisher/​R0ylBfnCHIIE/co​ntent/id/243631​618/maxi (...)
Career and Education > Universities and Colleges
Link
http://ccma.cat/324/l​es-morts-premat​ures-per-covid-​han-fet-perdre-​mes-de-vint-mil​ions-danys-de-v​ida/noticia/307 (...)
Link

100%

«La Marató» de TV3 bat rècords i frega els 11 milions d'euros recaptats contra el càncer | NacióBerg
http://naciodigital.c​at/bergueda/not​icia/15475/mara​to-tv3-bat-reco​rds-frega-11-mi​lions-euros-rec​aptats-contra-c​ (...)
News and Media > Technology News
La Marató de T​V3
http://ccma.cat/tv3/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.