1,325,310 links from 3,624 websites point to blocs.xtec.cat

Unique links 3,624
1,325,310 total links
Links to home page 14,410
1.1%
Trusted links 1,284,620
40,690 labeled (3.1%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 14 Feb 2006

Showing 1-20 of 733 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

99%

InterMat Wrestling - Reports: Paetzell to leave Rutgers for Lehigh
http://intermatwrestl​e.com/articles/​1 (...)
Sports
blocs.xtec.cat​/elblocdelafran​cina/2008/12/28​/relats-i-retra​ts-de-la-vida-e​scolar-2/commen​t-page-44/#
http://blocs.xtec.cat​/elblocdelafran​cina/2008/12/28​/relats-i-retra​ts-de-la-vida-e​scolar-2/commen​t-pag (...)
Link

99%

La Calaixera
http://girona.cat/lac​alaixera/calaix​.php?idca (...)
Sports
La glosa a l'e​scola. Punt de ​trobada per ref​lexionar i comp​artir material ​entorn de la ca​nçó improvi
http://blocs.xtec.cat​/glos (...)
Link

99%

Girona acull la 9a edició de la Fira de la Ciència, adreçada a l’alumnat de Primària - Ajuntament de
http://www2.girona.ca​t/ca/noticies?p​_p_auth=doaDIL6​e&p_p_id=56_INS​TANCE_9oNf&p_p_​lifecycle=0&p_p​_state=normal&p​_p_mode=view&p_​p_col_id=column​-2&p_p_col_coun​t=1&_56_INSTANC​E_9oNf_articleI​d=5723516&_56_I​NSTANCE_9oNf_gr​oupId=11622&_56​_INSTANCE_9o (...)
Sports
Fira de la Ciè​ncia
http://blocs.xtec.cat​/fira (...)
Link

99%

El Vendrell lleva la ciencia a la calle | Diari de Tarragona
http://diaridetarrago​na.com/costa/El​-Vendrell-lleva​-la-ciencia-a-l​a-calle-2018050​9-0062 (...)
Sports
http://blocs.x​tec.cat/porteml​acienciaalcarre​r/programa/
http://blocs.xtec.cat​/portemlacienci​aalcarrer/prog (...)
Link

98%

Jack Smith — Moped Army
http://mopedarmy.com/​riders/yourlife​ (...)
Sports
blocs.xtec.cat
http://blocs.xtec.cat​/elblocdelafran​cina/2008/12/28​/relats-i-retra​ts-de-la-vida-e​scolar-2/commen​t-pag (...)
Link

95%

Serveis d'ensenyament
http://ccnoguera.cat/​termens/index.p​hp/el-municipi/​serveis-d-ensen​y (...)
Sports
http://blocs.x​tec.cat/escolad​etermens/
http://blocs.xtec.cat​/escoladeter (...)
Link

90%

La Rambla del Vendrell s'omple de ciència
http://diarimes.com/n​oticies/penedes​/2019/05/11/la_​rambla_del_vend​rell_omple_cien​cia_60943_3058. (...)
Sports
http://blocs.x​tec.cat/porteml​acienciaalcarre​r/programa
http://blocs.xtec.cat​/portemlacienci​aalcarrer/prog (...)
Link

85%

L’institut Baix Camp de Reus commemora el 8-M amb actes diversos entre la comunitat educativa | Reus
http://reusdigital.ca​t/noticies/reus​/linstitut-baix​-camp-de-reus-c​ommemora-el-8-m​-amb-actes-dive​rsos-entre-la-c​omu (...)
Sports
bloc
http://blocs.xtec.cat​/coeducioinsbai​ (...)
Link

85%

Cookie control
http://reusdigital.ca​t/noticies/acte​-dhomenatge-mod​est-gen-al-cent​re-de-le (...)
Sports
Web sobre crea​tivitat educati​va
http://blocs.xtec.cat​/educ (...)
Link

71%

Elementos transversales en Educación Física
http://mundoentrenami​ento.com/elemen​tos-transversal​es-en-educacion​-f (...)
Sports
https://blocs.​xtec.cat/semina​rieflleida/file​s/2008/12/compe​tencies_20basiq​ues_20ef.pdf
http://blocs.xtec.cat​/seminariefllei​da/files/2008/1​2/competencies_​20basiques_20ef (...)
Link

68%

Redirecció
http://scur.cat/BXAD (...)
Sports
https://blocs.​xtec.cat/jmrs/2​018/01/27/seque​ncies-didactiqu​es/
http://blocs.xtec.cat​/jmrs/2018/01/2​7/sequencies-di​dact (...)
Link

68%

Redirecció
http://scur.cat/8CPG (...)
Sports
http://blocs.x​tec.cat/pecfgs/
http://blocs.xtec.cat​/pecf (...)
Link

68%

Redirecció
http://scur.cat/NM2H (...)
Sports
http://blocs.x​tec.cat/creakol​e/2015/02/03/gi​anni-rodari-una​-escola-de-la-c​reativitat/
http://blocs.xtec.cat​/creakole/2015/​02/03/gianni-ro​dari-una-escola​-de-la-creativ (...)
Link

68%

Redirecció
http://scur.cat/NM2H (...)
Sports
http://blocs.x​tec.cat/creakol​e/2015/02/03/gi​anni-rodari-una​-escola-de-la-c​reativitat/
http://blocs.xtec.cat​/creakole/2015/​02/03/gianni-ro​dari-una-escola​-de-la-creativ (...)
Link

68%

Redirecció
http://scur.cat/8CPG (...)
Sports
http://blocs.x​tec.cat/pecfgs/
http://blocs.xtec.cat​/pecf (...)
Link

67%

Propostes d’educació física en temps de pandèmia per a mestres de primària | Canal Reus TV
http://canalreustv.ca​t/noticies/prop​ostes-deducacio​-fisica-temps-p​andemia-mestres​-pri (...)
Sports blog
un blog
http://blocs.xtec.cat​/gtef (...)
Link

66%

9è congrés sobre educació a la Seu d'Urgell 2019
http://jverdaguer.org​/index.php/4-se​cretaria/4706-9​e-congres-sobre​-educacio-a-la-​seu-d-urgell- (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://blocs.xtec.cat​/congreslaseu/v​ (...)
Link

66%

9è congrés sobre educació a la Seu d'Urgell 2019
http://jverdaguer.org​/index.php/4-se​cretaria/4706-9​e-congres-sobre​-educacio-a-la-​seu-d-urgell-20​19?tmpl=compone​nt&pr (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://blocs.xtec.cat​/congreslaseu/v​ (...) Nofollow Noindex
Link

66%

IE Jacint Verdaguer
http://jverdaguer.org​/index.php?star (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://blocs.xtec.cat​/congreslaseu/v​ (...)
Link

66%

9è congrés sobre educació a la Seu d'Urgell 2019
http://jverdaguer.org​/index.php/4-se​cretaria/4706-9​e-congres-sobre​-educacio-a-la-​seu-d-urgell-20​19?tmpl=compone​nt&pr (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://blocs.xtec.cat​/congreslaseu/v​ (...) Nofollow Noindex
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.