104,873 links from 1,294 websites point to azet.sk

Unique links 1,294
104,873 total links
Links to home page 68,286
65.1%
Trusted links 92,693
12,180 labeled (11.6%)
Link Influence Score (LIS) 94%
Reg. on: 16 Feb 2009
Industry: Reference

Showing 1-20 of 104,873 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

NA ROVINU s prokurátorom Šantom: Kočner nebol ťažký súper | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c%E2%80%8Blanok/778987/na%E2%80%8B-rovinu-s-proku%E2%80%8Bratorom-santom-%E2%80%8Bkocner-nebol-ta%E2%80%8Bzky-super/?AT=w​gt.article_clan​ok-crosspromo.c​.x...B.&utm_cam​paign=box-aktua​lity-article&ut​m_content=cross​&utm_medium=zon​a-article&utm_s​ource=spo (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3006003?preview​=c42127b8c6b471​b97f193bcc0b3d6​3bed67 (...)
Link

100%

NA ROVINU s prokurátorom Šantom: Kočner nebol ťažký súper | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c%E2%80%8Blanok/778987/na%E2%80%8B-rovinu-s-proku%E2%80%8Bratorom-santom-%E2%80%8Bkocner-nebol-ta%E2%80%8Bzky-super/?utm_​source=pokec.az​et.sk&utm_mediu​m=box-magaziny-​aktuality&utm_c​ontent=clanok1?​utm_source=slov​nik.sk&utm_medi​um=zona-section​&utm_content=st​red-obr&utm_ (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3006003?preview​=c42127b8c6b471​b97f193bcc0b3d6​3bed67 (...)
Link

100%

NA ROVINU s prokurátorom Šantom: Kočner nebol ťažký súper | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c%E2%80%8Blanok/778987/na%E2%80%8B-rovinu-s-proku%E2%80%8Bratorom-santom-%E2%80%8Bkocner-nebol-ta%E2%80%8Bzky-super/?utm_​source=pokec.az​et.sk&utm_mediu​m=box-magaziny-​aktuality&utm_c​ontent=clanok1?​utm_source=slov​nik.sk&utm_medi​um=zona-section​&utm_content=st​red-text&utm (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3006003?preview​=c42127b8c6b471​b97f193bcc0b3d6​3bed67 (...)
Link

100%

The Rise of the Generals – American Free Press
http://americanfreepr​ess.net/the-ris​e-of-the-genera​ls/?utm_source=​rss&utm_medium=​rss&utm_campaig​n=the-rise-of-t​he-gen (...)
Internet and Telecom > Web Hosting
Jerry Hood
http://azet.sk/ (...) Nofollow UGC
Link

100%

NA ROVINU s prokurátorom Šantom: Kočner nebol ťažký súper | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/778987/na​-rovinu-s-proku​ratorom-santom-​kocner-nebol-ta​zky-super/?utm_​campaign=cross&​utm_content=box​-aktuality-clan​ok2&utm_medium=​zona-clanok&utm​_source=zi (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3006003?preview​=c42127b8c6b471​b97f193bcc0b3d6​3bed67 (...)
Link

100%

Beblavý o bývalom rasistovi na kandidátke PS/Spolu: Po voľbách môže ísť do verejnej funkcie | Aktual
http://aktuality.sk/c​lanok/760348/be​blavy-o-byvalom​-rasistovi-na-k​andidatke-ps-sp​olu-po-volbach-​moze-ist-do-ver​ejnej-fu (...)
News and Media
vo videu
http://azet.sk/embed/​3005486?preview​=ee5c0c2163b8ff​450241841deef69​183f56 (...)
Link

100%

NA ROVINU s bratom Mariana Kočnera: Napadlo mi, že môže byť za vraždou | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/780373/na​-rovinu-s-brato​m-mariana-kocne​ra-napadlo-ma-z​e-moze-byt-za-v​r (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3006011?preview​=9362f5cae017d9​b0b48659b38792c​1e7e70 (...)
Link

100%

NA ROVINU s prokurátorom Šantom: Kočner nebol ťažký súper | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/778987/na​-rovinu-s-proku​ratorom-santom-​kocner-nebol-ta​zky- (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3006003?preview​=c42127b8c6b471​b97f193bcc0b3d6​3bed67 (...)
Link

100%

NA ROVINU o ruskom vplyve na Slovensku: Kotleba je biely kôň Putina | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/764661/na​-rovinu-o-rusko​m-vplyve-na-slo​vensku-kotleba-​je-biely-kon-pu (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3005580?preview​=f852db87501e71​400e02713cb2c3b​244ae9 (...)
Link

100%

NA ROVINU s ministerkou Kolíkovou: Lipšic by nemal byť generálny prokurátor | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/790090/na​-rovinu-s-minis​terkou-kolikovo​u-lipsic-by-nem​al-byt-generaln​y-proku (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3006291?preview​=784014b55d0805​125d9ae885783e7​edfba3 (...)
Link

100%

RENAULT | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/152087/re​ (...)
News and Media
Zoznam predajc​ov automobilov ​značky Renault
http://azet.sk/katalo​g/vyhladavanie/​firmy/?q=renaul (...)
Link

100%

NA ROVINU o ruskom vplyve na Slovensku: Kotleba je biely kôň Putina | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c%E2%80%8Blanok/764661/na%E2%80%8B-rovinu-o-rusko%E2%80%8Bm-vplyve-na-slo%E2%80%8Bvensku-kotleba-%E2%80%8Bje-biely-kon-pu%E2%80%8Btina/?AT=wgt.ca​tegory_kategori​a-najcitanejsie​.c. (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3005580?preview​=f852db87501e71​400e02713cb2c3b​244ae9 (...)
Link

100%

NA ROVINU s ministrom vnútra Mikulcom: Nebudeme špehovať ani zisťovať, kto s kým telefonuje | Aktual
http://aktuality.sk/c%E2%80%8Blanok/776990/na%E2%80%8B-rovinu-s-minis%E2%80%8Btrom-vnutra-mik%E2%80%8Bulcom-nebudeme-%E2%80%8Bspehovat-ani-zi%E2%80%8Bstovat-kto-s-ky%E2%80%8Bm-telefonuje/?A​T=wgt.hp_hp-spr​avodajstvo-najc​itanejsie.c.x (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3005949?preview​=9855d76801e3f3​d71a636ba962338​3c82fc (...)
Link

100%

NA ROVINU o ruskom vplyve na Slovensku: Kotleba je biely kôň Putina | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c%E2%80%8Blanok/764661/na%E2%80%8B-rovinu-o-rusko%E2%80%8Bm-vplyve-na-slo%E2%80%8Bvensku-kotleba-%E2%80%8Bje-biely-kon-pu%E2%80%8Btina/?AT=wgt.ca​tegory_kategori​a-najcitanejsie​.c. (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3005580?preview​=f852db87501e71​400e02713cb2c3b​244ae9 (...)
Link

100%

NA ROVINU s ministrom vnútra Mikulcom: Nebudeme špehovať ani zisťovať, kto s kým telefonuje | Aktual
http://aktuality.sk/c%E2%80%8Blanok/776990/na%E2%80%8B-rovinu-s-minis%E2%80%8Btrom-vnutra-mik%E2%80%8Bulcom-nebudeme-%E2%80%8Bspehovat-ani-zi%E2%80%8Bstovat-kto-s-ky%E2%80%8Bm-telefonuje/?A​T=wgt.hp_hp-spr​avodajstvo-najc​itanejsie.c.x (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3005949?preview​=9855d76801e3f3​d71a636ba962338​3c82fc (...)
Link

100%

NA ROVINU s ministrom vnútra Mikulcom: Nebudeme špehovať ani zisťovať, kto s kým telefonuje | Aktual
http://aktuality.sk/c%E2%80%8Blanok/776990/na%E2%80%8B-rovinu-s-minis%E2%80%8Btrom-vnutra-mik%E2%80%8Bulcom-nebudeme-%E2%80%8Bspehovat-ani-zi%E2%80%8Bstovat-kto-s-ky%E2%80%8Bm-telefonuje/?A​T=wgt.hp_hp-naj​citanejsie-3hod​.c. (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3005949?preview​=9855d76801e3f3​d71a636ba962338​3c82fc (...)
Link

100%

NA ROVINU s Igorom Matovičom: Som jediným kandidátom OĽaNO na premiéra | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/767400/na​-rovinu-s-igoro​m-matovicom-som​-jedinym-kandid​atom-olano-na-p​re (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3005669?preview​=01a23000f7667c​a5c9133e06976cd​600974 (...)
Link

100%

NA ROVINU s ministrom vnútra Mikulcom: Nebudeme špehovať ani zisťovať, kto s kým telefonuje | Aktual
http://aktuality.sk/c​lanok/776990/na​-rovinu-s-minis​trom-vnutra-mik​ulcom-nebudeme-​spehovat-ani-zi​stovat-kto-s-ky​m-telef (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3005949?preview​=9855d76801e3f3​d71a636ba962338​3c82fc (...)
Link

100%

Každý piaty politik je psychopat. Niektorí však posúvajú hranice ľudstva (rozhovor) | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/772809/ka​zdy-piaty-polit​ik-je-psychopat​-niektori-vsak-​posuvaju-hranic​e-lu (...)
News and Media
videu
http://azet.sk/embed/​3005807?preview​=730ce0b43f427f​c43c4624bdd08fd​711b75 (...)
Link

100%

NA ROVINU o ruskom vplyve na Slovensku: Kotleba je biely kôň Putina | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c%E2%80%8Blanok/764661/na%E2%80%8B-rovinu-o-rusko%E2%80%8Bm-vplyve-na-slo%E2%80%8Bvensku-kotleba-%E2%80%8Bje-biely-kon-pu%E2%80%8Btina/?AT=wgt.ot​her_tema-najcit​anejsie.c. (...)
News and Media
NA ROVINU
http://azet.sk/embed/​3005580?preview​=f852db87501e71​400e02713cb2c3b​244ae9 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.