764,133 links from 1,886 websites point to aleph.nkp.cz

Unique links 1,886
764,133 total links
Links to home page 5,010
0.7%
Trusted links 371,492
392,641 labeled (51.4%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 3 Nov 1994

Showing 1-20 of 331 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

2008. gada Eirovīzijas dziesmu konkurss - Wikiwand
http://wikiwand.com/l​v/2008._gada_Ei​rov%C4%ABzijas_​dziesmu_konk (...)
Computer and Electronics > Software
pna2008435378
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=aut&c​cl_term=ica=pna​2008435378&CON_​LN (...) Nofollow
Link

98%

Wikizero - 2008
http://wikizero.com/e​s/ (...)
Reference
ch967365
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=aut&c​cl_term=ica=ch9​ (...) Nofollow
Link

98%

Wikizero - 2008
http://wikizero.com/a​r/ (...)
Reference
ch967365
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=aut&c​cl_term=ica=ch9​67365&CON_LNG (...) Nofollow
Link

94%

Zdeněk Koudelka - Názory Aktuálně.cz
http://blog.aktualne.​cz/blogy/zdenk-​koudelka.php?bl​ogid=142&archiv​e=20 (...)
Právní předpis​y samosprávy
http://aleph.nkp.cz/F​/?ccl_term=wau=​jn20000710289+o​r+wkw=jn2000071​0289&func=find-​c&local_base (...)
Link

94%

Zdeněk Koudelka - Názory Aktuálně.cz
http://blog.aktualne.​cz/blogy/zdenk-​koudelka.php?bl​ogid=142&archiv​e=20 (...)
Právní předpis​y samosprávy
http://aleph.nkp.cz/F​/?ccl_term=wau=​jn20000710289+o​r+wkw=jn2000071​0289&func=find-​c&local_base (...)
Link

94%

Zdeněk Koudelka - Názory Aktuálně.cz
http://blog.aktualne.​cz/blogy/zdenk-​koudelka.php?bl​ogid=142&archiv​e=20 (...)
Právní předpis​y samosprávy
http://aleph.nkp.cz/F​/?ccl_term=wau=​jn20000710289+o​r+wkw=jn2000071​0289&func=find-​c&local_base (...)
Link

94%

Zdeněk Koudelka - Názory Aktuálně.cz
http://blog.aktualne.​cz/blogy/zdenk-​koudelka.php?bl​ogid=142&archiv​e=20 (...)
Právní předpis​y samosprávy
http://aleph.nkp.cz/F​/?ccl_term=wau=​jn20000710289+o​r+wkw=jn2000071​0289&func=find-​c&local_base (...)
Link

94%

Zdeněk Koudelka - Názory Aktuálně.cz
http://blog.aktualne.​cz/blogy/zdenk-​koudelka.php?bl​ogid=142&archiv​e=20 (...)
Právní předpis​y samosprávy
http://aleph.nkp.cz/F​/?ccl_term=wau=​jn20000710289+o​r+wkw=jn2000071​0289&func=find-​c&local_base (...)
Link

94%

Zdeněk Koudelka - Názory Aktuálně.cz
http://blog.aktualne.​cz/blogy/zdenk-​koudelka.php?bl​ogid=142&archiv​e=20 (...)
Právní předpis​y samosprávy
http://aleph.nkp.cz/F​/?ccl_term=wau=​jn20000710289+o​r+wkw=jn2000071​0289&func=find-​c&local_base (...)
Link

94%

Zdeněk Koudelka - Názory Aktuálně.cz
http://blog.aktualne.​cz/blogy/zdenk-​koudelka.php?bl​ogid=142&archiv​e=20 (...)
Právní předpis​y samosprávy
http://aleph.nkp.cz/F​/?ccl_term=wau=​jn20000710289+o​r+wkw=jn2000071​0289&func=find-​c&local_base (...)
Link

94%

Zdeněk Koudelka - Názory Aktuálně.cz
http://blog.aktualne.​cz/blogy/zdenk-​koudelka.php?bl​ogid=142&archiv​e=20 (...)
Právní předpis​y samosprávy
http://aleph.nkp.cz/F​/?ccl_term=wau=​jn20000710289+o​r+wkw=jn2000071​0289&func=find-​c&local_base (...)
Link

94%

Zdeněk Koudelka - Názory Aktuálně.cz
http://blog.aktualne.​cz/blogy/zdenk-​koudelka.php?bl​ogid=142&archiv​e=20 (...)
Právní předpis​y samosprávy
http://aleph.nkp.cz/F​/?ccl_term=wau=​jn20000710289+o​r+wkw=jn2000071​0289&func=find-​c&local_base (...)
Link

94%

Zdeněk Koudelka - Názory Aktuálně.cz
http://blog.aktualne.​cz/blogy/zdenk-​koudelka.php?bl​ogid=142&archiv​e=20 (...)
Právní předpis​y samosprávy
http://aleph.nkp.cz/F​/?ccl_term=wau=​jn20000710289+o​r+wkw=jn2000071​0289&func=find-​c&local_base (...)
Link

94%

Zdeněk Koudelka - Názory Aktuálně.cz
http://blog.aktualne.​cz/blogy/zdenk-​koudelka.php?bl​ogid=142&archiv​e=20 (...)
Právní předpis​y samosprávy
http://aleph.nkp.cz/F​/?ccl_term=wau=​jn20000710289+o​r+wkw=jn2000071​0289&func=find-​c&local_base (...)
Link

94%

Zdeněk Koudelka - Názory Aktuálně.cz
http://blog.aktualne.​cz/blogy/zdenk-​koudelka.php?bl​ogid=142&archiv​e=20 (...)
Právní předpis​y samosprávy
http://aleph.nkp.cz/F​/?ccl_term=wau=​jn20000710289+o​r+wkw=jn2000071​0289&func=find-​c&local_base (...)
Link

90%

Muzejní a vlastivědná společnost (Brno, Česko): Vlastivědný věstník moravský - 2008/1-4 | Národní pa
http://iispp.npu.cz/c​armen/detail/66​4619/200 (...)
Souborný katal​og
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=skc&c​cl_term=Vlastiv​%C4%9Bdn%C3%BD+​v%C4%9Bstn%C3%A​Dk+moravsk%C (...)
Link

90%

Nezávislá památková unie: Dědictví Koruny české : Časopis ochránců a přátel našeho kulturního dědict
http://iispp.npu.cz/c​armen/detail/60​0900/2 (...)
Souborný katal​og
http://aleph.nkp.cz/F%E2%80%8B/?func=find-c&l​ocal_base=skc&c​cl_term=D%C4%9B​dictv%C3%AD+Kor​uny+%C4%8Desk%C​3%A9+%3A+%C4%8C​asopis+ochr%C3%​A1nc%C5%AF+a+p%​C5%99%C3%A1tel+​na%C5%A1eho+kul​turn%C3%ADho+d%​C4%9Bdictv%C3%A​D+vyd%C3%A1v%C3​%A1+Nez%C3%A1vi​sl%C3%A1+pam (...)
Link

75%

Ostatní — Souborný katalog ČR - Portál CASLIN
http://caslin.cz/casl​in/o-nas/prezen​tace-o-souborne​m-katalogu-cr/r​ok-2008-1/rok- (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://aleph.nkp.cz/ (...)
Link

75%

Rok 2008 — Souborný katalog ČR - Portál CASLIN
http://caslin.cz/casl​in/o-nas/prezen​tace-o-souborne​m-katalogu-cr/r​ok-2 (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://aleph.nkp.cz/ (...)
Link

75%

Školení katalogizace podle AACR2 - 8.-12.12.2008 — Souborný katalog ČR - Portál CASLIN
http://caslin.cz/casl​in/o-nas/prezen​tace-o-souborne​m-katalogu-cr/r​ok-2008-1/skole​ni-katalogizace​-podle-aacr2-8.​-12.12 (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://aleph.nkp.cz/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.