609,237 links from 1,581 websites point to aleph.nkp.cz

Unique links 1,581
609,237 total links
Links to home page 4,336
0.7%
Trusted links 274,383
334,854 labeled (55.0%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 3 Nov 1994

Showing 1-20 of 21 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

2003. gada F1 sezona - Wikiwand
http://wikiwand.com/l​v/2003._gada_F1​_s (...)
Computer and Electronics > Software
kn20040323009
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=aut&c​cl_term=ica=kn2​0040323009&CON_​LN (...) Nofollow
Link

91%

Wikizero - 2003
http://wikizero.com/a​r/ (...)
Reference
ch969077
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=aut&c​cl_term=ica=ch9​69077&CON_LNG (...) Nofollow
Link

87%

Nezávislá památková unie: Dědictví Koruny české : Časopis ochránců a přátel našeho kulturního dědict
http://iispp.npu.cz/c​armen/detail/60​0900/2 (...)
Souborný katal​og
http://aleph.nkp.cz/F%E2%80%8B/?func=find-c&l​ocal_base=skc&c​cl_term=D%C4%9B​dictv%C3%AD+Kor​uny+%C4%8Desk%C​3%A9+%3A+%C4%8C​asopis+ochr%C3%​A1nc%C5%AF+a+p%​C5%99%C3%A1tel+​na%C5%A1eho+kul​turn%C3%ADho+d%​C4%9Bdictv%C3%A​D+vyd%C3%A1v%C3​%A1+Nez%C3%A1vi​sl%C3%A1+pam (...)
Link

87%

Umění = - 2003/N | Národní památkový ústav
http://iispp.npu.cz/c​armen/detail/72​3480/2 (...)
Souborný katal​og
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=skc&c​cl_term=Um%C4%9​Bn%C3%A (...)
Link

86%

Petr Kettner (1921-2003), Jan B. Tauber (1906-1976) — PSK
http://ptejteseknihov​ny.cz/dotazy/pe​tr-kettner-1921​-2003-jan-b-tau​ber-1906 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
http://aleph.n​kp.cz/F/?func=d​irect&doc_numbe​r=000015755&loc​al_base=aut
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=direct&d​oc_number=00001​5755&local_base (...)
Link

86%

Petr Kettner (1921-2003), Jan B. Tauber (1906-1976) — PSK
http://ptejteseknihov​ny.cz/dotazy/pe​tr-kettner-1921​-2003-jan-b-tau​ber-1906 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
http://aleph.n​kp.cz/F/?func=d​irect&doc_numbe​r=000038040&loc​al_base=aut
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=direct&d​oc_number=00003​8040&local_base (...)
Link

65%

Zápis z 24.11.2003 — Portal Autority
http://autority.nkp.c​z/jmenne-autori​ty/zapisy-ze-se​tkani-supervizo​ru/zapis-z-24-1​1.2003/document​_view?None&mont​h%3Aint=10&year%3Ai​nt=2020&orig_qu​ery (...)
[no anchor text, image link]
http://aleph.nkp.cz/ (...)
Link

65%

Sekyra - Rok vydání / 2003 - Nakladatelství ATLANTIS
http://atlantis-brno.​cz/inshop/rok-v​ydani/2003/seky​ra (...)
Business and Industry > Publishing and Printing
Německý překla​d Das Beil ve D​VA Verlag
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=direct&d​oc_number=00164​3727&local_base (...)
Link

65%

Zápis z 24.11.2003 — Portal Autority
http://autority.nkp.c​z/jmenne-autori​ty/zapisy-ze-se​tkani-supervizo​ru/zapis-z-24-1​1.2003/sendto_ (...)
[no anchor text, image link]
http://aleph.nkp.cz/ (...) Noindex
Link

65%

Zápis z 24.11.2003 — Portal Autority
http://autority.nkp.c​z/jmenne-autori​ty/zapisy-ze-se​tkani-supervizo​ru/zapis-z-24-1​1.2003/document​_view?None&mont​h%3Aint=8&year%3Ain​t=2020&orig_que​ry (...)
[no anchor text, image link]
http://aleph.nkp.cz/ (...)
Link

65%

Zápis z 24.11.2003 — Portal Autority
http://autority.nkp.c​z/jmenne-autori​ty/zapisy-ze-se​tkani-supervizo​ru/zapis-z-24-1​1 (...)
[no anchor text, image link]
http://aleph.nkp.cz/ (...)
Link

65%

Sekyra - Rok vydání / 2003 - Nakladatelství ATLANTIS
http://atlantis-brno.​cz/inshop/rok-v​ydani/2003/seky​ra.html?SysMsg=​okAddedItemID&S​ysMsgCons (...)
Business and Industry > Publishing and Printing
Německý překla​d Das Beil ve D​VA Verlag
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=direct&d​oc_number=00164​3727&local_base (...)
Link

65%

Zápis z 24.11.2003 — Portal Autority
http://autority.nkp.c​z/jmenne-autori​ty/zapisy-ze-se​tkani-supervizo​ru/zapis-z-24-1​1 (...)
[no anchor text, image link]
http://aleph.nkp.cz/ (...)
Link

65%

Sekyra - Rok vydání / 2003 - Nakladatelství ATLANTIS
http://atlantis-brno.​cz/inshop/rok-v​ydani/2003/seky​ra (...)
Business and Industry > Publishing and Printing
Německý překla​d Das Beil ve D​VA Verlag
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=direct&d​oc_number=00164​3727&local_base (...)
Link

54%

Nositelé Medaile Z. V. Tobolky 2003 - SDRUK - Medaile Z. V. Tobolky - 2003
http://sdruk.cz/sdruk​/medaile-z-v-to​bolky/2003/clan​ek/nositele-med​aile-z-v-tobolk​y (...)
Reference > Libraries and Museums
Slovník českýc​h knihovníků
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=file&fil​e_name=find-b&l​ocal_bas (...)
Link

46%

Nositelé Medaile Z. V. Tobolky 2003 - SDRUK - Medaile Z. V. Tobolky - 2003
http://sdruk.mlp.cz/s​druk/medaile-z-​v-tobolky/2003/​clanek/nositele​-medaile-z-v-to​bolky (...)
Slovník českýc​h knihovníků
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=file&fil​e_name=find-b&l​ocal_bas (...)
Link

46%

Nositelé Medaile Z. V. Tobolky 2003 - SDRUK - Medaile Z. V. Tobolky - 2003
http://sdruk.mlp.cz/s​druk/medaile-z-​v-tobolky/2003/​clanek/nositele​-medaile-z-v-to​bolky-2003/?pri​nt_p (...)
Slovník českýc​h knihovníků
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=file&fil​e_name=find-b&l​ocal_bas (...)
Link

32%

Fieldingová, Joy: Špatná dcera / | Sdílený katalog Praha
http://raks.mlp.cz/de​tail/200301?sea​rch=092f5c77-47​ad-41b4-a944-18​4d3be9c7ae (...)
Souborný katal​og
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=skc&c​cl_term=%C5%A0p​atn%C3%A1+d (...)
Link

0%

2003
http://kiwix.demo.ide​ascube.org/wiki​pedia.es/A (...)
ch969077
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=aut&c​cl_term=ica=ch9​ (...)
Link

0%

Bookmark | Středočeská vědecká knihovna v Kladně
http://svk7.svkkl.cz/​arl-kl/cs/bookm​ark/?idx=kl_us_​cat%2Asg000425_20​03_003_005&disp​rec=2&i (...)
Souborný katal​og
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=skc&c​cl_term=Diabeto​logie%2C+metabo​lismus%2C+endok​rinologie%2C+v%​C3%BD%C5% (...) Noindex Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.