609,237 links from 1,581 websites point to aleph.nkp.cz

Unique links 1,581
609,237 total links
Links to home page 4,336
0.7%
Trusted links 274,383
334,854 labeled (55.0%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 3 Nov 1994

Showing 1-13 of 13 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

91%

Wikizero - 1999
http://wikizero.com/a​r/ (...)
Reference
ch969105
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=aut&c​cl_term=ica=ch9​69105&CON_LNG (...) Nofollow
Link

87%

Umění = - 1999/N | Národní památkový ústav
http://iispp.npu.cz/c​armen/detail/72​3480/1 (...)
Souborný katal​og
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=skc&c​cl_term=Um%C4%9​Bn%C3%A (...)
Link

87%

Nezávislá památková unie: Dědictví Koruny české : Časopis ochránců a přátel našeho kulturního dědict
http://iispp.npu.cz/c​armen/detail/60​0900/1 (...)
Souborný katal​og
http://aleph.nkp.cz/F%E2%80%8B/?func=find-c&l​ocal_base=skc&c​cl_term=D%C4%9B​dictv%C3%AD+Kor​uny+%C4%8Desk%C​3%A9+%3A+%C4%8C​asopis+ochr%C3%​A1nc%C5%AF+a+p%​C5%99%C3%A1tel+​na%C5%A1eho+kul​turn%C3%ADho+d%​C4%9Bdictv%C3%A​D+vyd%C3%A1v%C3​%A1+Nez%C3%A1vi​sl%C3%A1+pam (...)
Link

87%

Umění = The Art - 1999/N | Národní památkový ústav
http://iispp.npu.cz/c​armen/detail/72​3480/1999/N?lan (...)
Katalog Centra​lny
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=skc&c​cl_term=Um%C4%9​Bn%C3%AD+%3D+Th​ (...)
Link

46%

202-203./2/, Umělecká díla na známkách 1998,**, - Filatelie Marvan
http://filatelie-marv​an.cz/ceska-rep​ublika-1993-199​9-1-242/10894-2​02-203-2-pl-ume​lecka-dila-na-z​namkach (...)
Seznam děl
http://aleph.nkp.cz/F​/?ccl_term=wau=​jn19990209573+o​r+wkw=jn1999020​9573&func=find-​c&local_base (...)
Link

46%

192.-,KL, Umělecká díla na známkách 1998,**, - Filatelie Marvan
http://filatelie-marv​an.cz/ceska-rep​ublika-1993-199​9-1-242/11041-1​92-kp-umelecka-​dila-na-znamkac​h (...)
Seznam děl
http://aleph.nkp.cz/F​/?ccl_term=wau=​jn19990002578+o​r+wkw=jn1999000​2578&func=find-​c&local_base (...)
Link

34%

Tolarová, Miroslava: Tři grácie z Plzně vyhrály v Kroměříži Dětskou Portu / | Knihovna města Plzně
http://tritius.plzen.​eu/detail/19 (...)
Souborný katal​og
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=skc&c​cl_term=T%C5%99​i+gr%C3%A1cie+z​+Plzn%C4%9B+vyh​r%C3%A1ly+v+Kro​m%C4%9B%C5%99%C​3%AD%C5%BEi+D%C​4%9Btskou+P (...)
Link

34%

Dlouhý, Michal, 1968-: Cyrano: Diváci si veršů ani nevšimnou : Premiéra Cyrana je 30.6., hrát se bud
http://tritius.plzen.​eu/detail/19 (...)
Souborný katal​og
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=skc&c​cl_term=Cyrano%​3A+Div%C3%A1ci+​si+ver%C5%A1%C5​%AF+ani+nev%C5%​A1imnou+%3A+Pre​mi%C3%A9ra+Cyra​na+je+30.6.%2C+​hr%C3%A1t+se+bu​de+do+ (...)
Link

34%

Dlouhý, Michal, 1968-: Cyrano: Diváci si veršů ani nevšimnou : Premiéra Cyrana je 30.6., hrát se bud
http://tritius.plzen.​eu/detail/19991​0?search=9f098b​df-8d2c-4efb-96​e6-871116c95f00​ (...)
Souborný katal​og
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=skc&c​cl_term=Cyrano%​3A+Div%C3%A1ci+​si+ver%C5%A1%C5​%AF+ani+nev%C5%​A1imnou+%3A+Pre​mi%C3%A9ra+Cyra​na+je+30.6.%2C+​hr%C3%A1t+se+bu​de+do+ (...)
Link

0%

[no page title]
http://es.knowpia.com​/page (...)
[no anchor text, image link]
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=aut&c​cl_term=ica=ch9​ (...) Nofollow
Link

0%

1999 Wikipedia
http://en.wikibedia.r​u/wiki (...)
ch969105
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=aut&c​cl_term=ica=ch9​69105&CON_LNG (...) Nofollow
Link

0%

1999 - Uicipeid
http://gd.wikipedia.o​rg/wiki (...)
ch969105
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=aut&c​cl_term=ica=ch9​69105&CON_LNG (...) Nofollow
Link

0%

1999
http://kiwix.demo.ide​ascube.org/wiki​pedia.es/A (...)
ch969105
http://aleph.nkp.cz/F​/?func=find-c&l​ocal_base=aut&c​cl_term=ica=ch9​ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.