73,272 links from 535 websites point to adam.cz

Unique links 535
73,272 total links
Links to home page 22,890
31.2%
Trusted links 64,734
8,538 labeled (11.7%)
Link Influence Score (LIS) 87%
Reg. on: 11 Mar 1996
Industry: Business and Industry

Showing 1-20 of 73,272 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

jaká existuje podpora mezinárodním projektům na krajské úrovni shrnula Klára Sotonová z oddělení mlá
http://kr-vysocina.cz​/jaka-existuje-​podpora-mezinar​odnim-projektum​-na-krajske-uro​vni-shrnula-kla​ra-sotonova-z-o​ddeleni-mladeze​-a-sportu/g-243​6/id_obrazky=51​10&typ_sady=1&p​1= (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

Ekonomika školství | 2014 | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/ekonomika-skol​stvi/ds-300604/​archiv=0&p1=7 (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

Dokumenty odborů | 2014 | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/dokumenty-odbo​ru/ds-300160/ar​chiv=0&p1= (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

03 | Volný čas dětí a mládeže | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/03/g-29586/id_​obrazky=53624&t​yp_sady=1&p1=1 (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

Uskutečněné - archiv dokumentů | Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro živo
http://kr-vysocina.cz​/uskutecnene/ds​-300664/archiv=​2&p1= (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

obr21 | Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“ | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/obr21/g-56744/​id_obrazky=9006​3&typ_sady=1&p1​= (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

6 | 2014 | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/6/g-8606/id_ob​razky=14586&typ​_sady=1&p1=7 (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

05 | Volný čas dětí a mládeže | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/05/g-29590/id_​obrazky=53630&t​yp_sady=1&p1=1 (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

04 | Volný čas dětí a mládeže | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/04/g-29588/id_​obrazky=53627&t​yp_sady=1&p1=1 (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

Finále 4. ročníku S Vysočinou do Evropy | Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života
http://kr-vysocina.cz​/finale-4-rocni​ku-souteze-s-vy​socinou-do-evro​py/gs-102007/p1​= (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

obr2 | Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“ | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/obr2/g-56706/i​d_obrazky=90006​&typ_sady=1&p1=​ (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

Plánované - archiv dokumentů | Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“
http://kr-vysocina.cz​/planovane/ds-3​00663/archiv=2&​p1= (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

Financování - archiv dokumentů | Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro živo
http://kr-vysocina.cz​/financovani/ds​-300603/archiv=​2&p1=97246&rd= (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

Rozvojový program MŠMT Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 | 20
http://kr-vysocina.cz​/rozvojovy-prog​ram-msmt-zvysen​i-platu-pedagog​ickych-pracovni​ku-regionalniho​-skolstvi-v-roc​e-2014/ds-30282​3/p1=71702&arch (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

10 | Volný čas dětí a mládeže | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/10/g-29600/id_​obrazky=53645&t​yp_sady=1&p1=1 (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

Rozvojový program MŠMT Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 - ar
http://kr-vysocina.cz​/rozvojovy-prog​ram-msmt-zvysen​i-platu-pedagog​ickych-pracovni​ku-regionalniho​-skolstvi-v-roc​e-2014/ds-30282​3/p1=71702&arch (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

Finále 3. ročníku S Vysočinou do Evropy | Volný čas dětí a mládeže | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/vismo5/galerie​2.asp?id_galeri​e=102006&n=fina​le-3-rocniku-so​uteze-s-vysocin​ou-do-evropy&p1​=10415&pocet=10​&stra (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

odpolední účastníci konference byli z řad střední škol | 2014 | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/odpoledni-ucas​tnici-konferenc​e-byli-z-rad-st​redni-skol/g-24​38/id_obrazky=5​118&typ_sady=1&​p1= (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

během konference zazněla informace i o Evropské jazykové ceně Label | 2014 | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/behem-konferen​ce-zaznela-info​rmace-i-o-evrop​ske-jazykove-ce​ne-label/g-2439​/id_obrazky=512​2&typ_sady=1&p1​= (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

100%

01 | Volný čas dětí a mládeže | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/01/g-29584/id_​obrazky=53621&t​yp_sady=1&p1=1 (...)
Sports
[no anchor text, image link]
http://adam.cz/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.