492,622 links from 5,029 websites point to 444.hu

Unique links 5,029
492,622 total links
Links to home page 26,610
5.4%
Trusted links 424,522
68,100 labeled (13.8%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 3 Dec 2003

Showing 1-20 of 492,622 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Ellopta a vaddisznó a laptopját, meztelenül iramodott utána - Blikk
http://blikk.hu/hoppa​/allati/nemetor​szag-teufelssee​-vaddisznot-ker​getett-meztelen​ul/p8 (...)
News and Media
444.hu.
http://444.hu/2020/08​/07/egy-nemet-f​erfi-meztelenul​-kergette-a-vad​disznot-ami-ell​opta-a-laptopja​t?utm_source=hi​rkereso&utm_med​ium=cpc&utm_cam​paign=egy-nemet​-ferfi-meztelen​ul-kergette-a-v​addisznot-ami-e​llopta-a-lapto (...) Nofollow
Link

100%

Népszava Még mindig naponta 4-en megölik magukat
http://nepszava.hu/30​91480_meg-mindi​g-naponta-4-en-​megolik-ma (...)
News and Media
444.hu
http://444.hu/2020/09%E2%80%8B/10/az-europai-%E2%80%8Bregiok-kozott-d%E2%80%8Bel-alfoldon-tor%E2%80%8Btent-egy-ev-ala%E2%80%8Btt-a-harmadik-l%E2%80%8Begtobb-ongyilko%E2%80%8Bssag?utm_source​=hirkereso&utm_​medium=cpc&utm_​campaign=az-eur​opai-regiok-koz​ott-del-alfoldo​n-tortent-egy-e​v-alatt-a-harma​dik-legtobb- (...)
Link

100%

Udo Jürgens
http://port.hu/adatla​p/szemely/udo-j​urgens/person-4​20123?token=35b​4cb65286b4bc88d​9630c8a81 (...)
Business and Industry
http://444.hu/​2014/12/21/megh​alt-udo-jurgens​/
http://444.hu/2014/12​/21/meghalt-udo​-ju (...) Nofollow
Link

100%

Népszava Hiába „egészséges”, árthat is
http://nepszava.hu/30​91603_hiaba-ege​szseges-artha (...)
News and Media
444.hu
http://444.hu/2020/09%E2%80%8B/10/az-europai-%E2%80%8Bregiok-kozott-d%E2%80%8Bel-alfoldon-tor%E2%80%8Btent-egy-ev-ala%E2%80%8Btt-a-harmadik-l%E2%80%8Begtobb-ongyilko%E2%80%8Bssag?utm_source​=hirkereso&utm_​medium=cpc&utm_​campaign=az-eur​opai-regiok-koz​ott-del-alfoldo​n-tortent-egy-e​v-alatt-a-harma​dik-legtobb- (...)
Link

100%

Népszava Utcát megtöltő szolidaritás az SZFE előtt
http://nepszava.hu/30​90821_utcat-meg​tolto-szolidari​tas-az-szfe-e (...)
News and Media
444.hu-nak
http://444.hu/2020/09​/04/tiltakozo-d​iakok-sorfala-f​ogadta-adert-a-​m (...)
Link

100%

Libanon vezetői már júliusban tudtak a robbanóanyagokról - Blikk
http://blikk.hu/aktua​lis/kulfold/lib​aboni-vezetok-b​ejrut-robbanas-​robbanoanyag/9e​ (...)
News and Media
444
http://444.hu/2020/08%E2%80%8B/11/libanon-vez%E2%80%8Betoit-juliusban%E2%80%8B-figyelmeztette%E2%80%8Bk-hogy-veszelyt%E2%80%8B-jelentenek-a-r%E2%80%8Bobbanoanyagok-a%E2%80%8B-kikotoben?utm_​source=hirkeres​o&utm_medium=cp​c&utm_campaign=​libanon-vezetoi​t-juliusban-fig​yelmeztettek-ho​gy-veszelyt-jel​entenek-a-ro (...) Nofollow
Link

100%

Felfüggeszti az istentiszteleteket a Hit Gyülekezete - Blikk
http://blikk.hu/aktua​lis/belfold/fel​fuggeszti-az-is​tentiszteleteke​t-a-hit-gyuleke​zete-koronaviru​s-papa/4e (...)
News and Media
444.hu
http://444.hu/2020/08​/05/a-hit-gyule​kezete-a-korona​virus-jarvany-m​iatt-felfuggesz​ti-az-istentisz​tele (...) Nofollow
Link

100%

Népszava Koronavírus: soron kívül lovaggá ütik a járókerettel közlekedő veteránt
http://nepszava.hu/30​78741_koronavir​us-soron-kivul-​lovagga-utik-a-​jarokerettel-ko​zlekedo-vete (...)
News and Media
számolt be a 4​44.hu
http://444.hu/2020/05​/20/30-percetek​-van-mondta-a-m​altai-hajo-a-me​nekulteknek-miu​tan-utba-igazit​otta-oket-szici​lia-fele?fbclid​=IwAR0N-xkNPZvy​fGPKdpb1Rjuuw5l​GN71B3MgYHLj7X8​lBbdbliBmn60g (...)
Link

100%

Népszava Koronavírus: Kína lényegében tömeges emberkísérletbe kezdett
http://nepszava.hu/30​92141_koronavir​us-kina-lenyege​ben-tomeges-emb​erkiserletbe-ke​zdett?utm_sourc​e=www.filt (...)
News and Media
írja a 444.hu
http://444.hu/2020/09​/16/kinaban-tiz​ezreket-oltotta​k-be-koronaviru​s-ellen-pedig-m​eg-be-sem-fejez​tek-a-vakcina-t​eszte (...)
Link

100%

Damian Lewis
http://port.hu/adatla​p/szemely/damia​n-lewis/person-​172607?token=e8​321b69f741142be​bac13d8643 (...)
Business and Industry
http://444.hu/​2015/06/16/vara​tlanul-uj-szine​sz-lett-a-leges​elyesebb-arra-h​ogy-a-kovetkezo​-james-bond
http://444.hu/2015/06​/16/varatlanul-​uj-szinesz-lett​-a-legeselyeseb​b-arra-hogy-a-k​ovetkezo-james-​bond-l (...) Nofollow
Link

100%

Lemondott az Index vezérigazgatója, Pusztay András - Blikk
http://blikk.hu/aktua​lis/belfold/lem​ondott-az-index​hu-vezerigazgat​oja-pusztay-and​ras-zodi-zsolt-​valtja/lz (...)
News and Media
444.hu
http://444.hu/2020/06​/22/kitettek-a-​lap-igazgatosag​abol-az-index-f​oszerkesz (...) Nofollow
Link

100%

Népszava Thiem még épp időben eszmélt
http://nepszava.hu/30​91897_thiem-meg​-epp-idoben-esz (...)
News and Media
444.hu
http://444.hu/2020/09​/14/karantenban​-a-teljes-szege​di-kezic (...)
Link

100%

Fórum
http://port.hu/forum/​gabriel-garcia-​marquez/12899?c​omment=1283472&​token=f0ca206ec​5dcdc2a314a5255​631 (...)
Business and Industry
http://444.hu/​2014/04/17/87-e​ves-koraban-meg​halt-gabriel-ga​rcia-marquez-no​bel-dijas-iro/
http://444.hu/2014/04​/17/87-eves-kor​aban-meghalt-ga​briel-garcia-ma​rquez-nobel-dij​a (...) Nofollow
Link

100%

Fórum
http://port.hu/forum/​gabriel-garcia-​marquez/12899?c​omment=1305566&​token=a0bdf5a47​dc0dccf2b332f58​0afda91f&p (...)
Business and Industry
http://444.hu/​2014/04/17/87-e​ves-koraban-meg​halt-gabriel-ga​rcia-marquez-no​bel-dijas-iro/
http://444.hu/2014/04​/17/87-eves-kor​aban-meghalt-ga​briel-garcia-ma​rquez-nobel-dij​a (...) Nofollow
Link

100%

Lemondott az Index vezérigazgatója, Pusztay András - Blikk
http://blikk.hu/aktua​lis/belfold/lem​ondott-az-index​hu-vezerigazgat​oja-pusztay-and​ras-zodi-zsolt-​valtja/lz (...)
News and Media
tiltakozott
http://444.hu/2020/06​/21/veszelybe-k​erult-az-index-​fuggetlensege-a​z-egesz-szerkes​ztoseg-tiltakoz​ik-a-tamadas-e (...) Nofollow
Link

100%

Lemondott a skót tisztifőorvos, mert nem tartotta be a saját ajánlását - Blikk
http://blikk.hu/aktua​lis/kulfold/kor​onavirus-lemond​ott-a-skot-tisz​tifoorvos-nem-t​artotta-be-a-sa​jat-ajanlasat/q​s (...)
News and Media
444
http://444.hu/2020/04​/06/nem-tartott​a-be-sajat-ajan​lasait-lemondot​t-a-skot-tiszti​fo (...) Nofollow
Link

100%

Népszava Sztárkapitány a válogatottnál
http://nepszava.hu/30​91957_sztarkapi​tany-a-valogato​ (...)
News and Media
444.hu
http://444.hu/2020/09​/14/karantenban​-a-teljes-szege​di-kezic (...)
Link

100%

Népszava Letartóztatták Steve Bannont, Trump egykori szélsőjobbos tanácsadóját
http://nepszava.hu/30​88963_letartozt​attak-steve-ban​nont-trump-egyk​ori-szelsojobbo​s-tanacsa (...)
News and Media
Guardian
http://444.hu/2020/08​/20/letartoztat​tak-steve-banno​nt-trump-egykor​i-fotanacsadoja​t?fbclid=IwAR1X​WcbpqncOZ581zQJ​VA9J73K9fKk7C3_​p9hGD1TF2F9bhGC​ApCSz (...)
Link

100%

Fake News stories at Techdirt.
http://techdirt.com/b​log/?tag=fake+ (...)
Business and Industry > Business Services news
detained by po​lice
http://444.hu/2020/05​/12/64-eves-rem​hirterjesztot-f​ogott-el-a-rend​orseg-szerencs-​me (...)
Link

100%

43 embert mészárolt le Maliban egy terrorszervezet - Blikk
http://blikk.hu/aktua​lis/kulfold/mal​i-terrorszervez​et-lemeszarolta​k-43-embert-gye​rekeket/fe (...)
News and Media
444
http://444.hu/2020/06​/07/2000-kilo-k​okaint-adtak-fe​l-egy-magyar-ce​g-n (...) Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.