432,790 links from 6,458 websites point to 24sata.hr

Unique links 6,458
432,790 total links
Links to home page 221,754
51.2%
Trusted links 390,625
42,165 labeled (9.7%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 29 Nov 2004
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 432,790 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Dumbovića uhvatili u skupocjenoj jakni, on odgovorio: 'Oko svakog mog koraka se sad stvara fama, a
http://rtl.hr/vijesti​-hr/novosti/hrv​atska/3993162/d​umbovica-uhvati​li-u-skupocjeno​j-jakni-on-odgo​vorio-oko-svako​g-mog-koraka-se​-sad-stvara-fam​a-a-jakna-kosta​-puno- (...)
Arts and Entertainment > TV and Video news
24 sata
http://24sata.hr/news​/dumbovic-pa-ta​-jakna-kosta-2-​000-kuna-sto-bi​h-trebao-oblaci​ti-se-u-crvenom​-krizu-7 (...)
Link

100%

Načelnici Lovreća još uvijek nije stigao dokument kojim ona postaje bivša, razlog je tipičan za Hrva
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/a​nita-nosic-nace​lnica-lovreca-t​razila-raskid-u​govora-za-stan-​odmah-mora-vrat​iti-72-tisuce-e​ura---593465. (...)
News and Media news
24sata
http://24sata.hr/news​/nosic-zatrazil​a-raskid-ugovor​a-s-apn-om-i-pl​atit-ce-72-000-​eur-6 (...)
Link

100%

Žena u Slavoniji primila cjepivo protiv korone pa ubrzo preminula u ambulanti: Slučaj se istražuje
http://rtl.hr/vijesti​-hr/korona/3988​366/zena-u-slav​oniji-primila-c​jepivo-protiv-k​orone-pa-ubrzo-​preminula-u-amb​ulanti-slucaj-s​e-istr (...)
Arts and Entertainment > TV and Video news
24 sata
http://24sata.hr/news​/starica-u-star​im-perkovcima-p​rimila-cjepivo-​protiv-korone-p​a-ubrzo-preminu​la-u-ambulanti-​7 (...)
Link

100%

Autom udario policajca, pobjegao nakon pucnjave
http://dnevnik.hr/vij​esti/crna-kroni​ka/drama-od-spl​ita-do-kastela-​autom-udario-po​licajca-pobjega​o-nakon-pucnjav​e---375452 (...)
News and Media news
24 sata
http://24sata.hr/crna​-kronika-news/a​utom-udario-pol​icajca-drugi-je​-potom-zapucao-​na-bjegunca-40 (...)
Link

100%

Ispitan 56-godišnji pedofil koji je mamio djecu i pokazivao im pornografiju - RTL VIJESTI
http://rtl.hr/vijesti​-hr/novosti/crn​a-kronika/39928​44/ispitan-56-g​odisnji-pedofil​-koji-je-mamio-​djecu-i-pokaziv​ao-im-pornogra (...)
Arts and Entertainment > TV and Video news
24 sata.
http://24sata.hr/news​/ispitan-56-god​isnji-pedofil-z​bog-vise-kaznen​ih-djela-protiv​-djece-7 (...)
Link

100%

Bez javnog natječaja: Tinejdžer dobio posao obnove Petrinje od milijun kuna - RTL VIJESTI
http://rtl.hr/vijesti​-hr/novosti/hrv​atska/3992758/b​ez-javnog-natje​caja-tinejdzer-​dobio-posao-obn​ove-petrinje-od​-milijun-kuna/?​utm_source=vije​sti&utm_medium=​upravo&utm_camp​aign=recomm&utm​_conte (...)
Arts and Entertainment > TV and Video news
24sata
http://24sata.hr/news​/tinejdzer-dobi​o-posao-obnove-​petrinje-od-mil​ijun-kuna-i-to-​naravno-bez-jav​nog-natjecaja-7​ (...)
Link

100%

Dumbovića uhvatili u skupocjenoj jakni, on odgovorio: 'Oko svakog mog koraka se sad stvara fama, a
http://rtl.hr/vijesti​-hr/novosti/hrv​atska/3993162/d​umbovica-uhvati​li-u-skupocjeno​j-jakni-on-odgo​vorio-oko-svako​g-mog-koraka-se​-sad-stvara-fam​a-a-jakna-kosta​-puno-manje/?ut​m_source=vijest​i&utm_medium=up​ravo&utm_campai​gn=recomm&utm_c​onte (...)
Arts and Entertainment > TV and Video news
24 sata
http://24sata.hr/news​/dumbovic-pa-ta​-jakna-kosta-2-​000-kuna-sto-bi​h-trebao-oblaci​ti-se-u-crvenom​-krizu-7 (...)
Link

100%

:* - Kockavica - Blog.hr - komentari na post
http://blog.dnevnik.h​r/komentari/pos​t/1632316317/di​v-classblogimag​egallerya-hrefh​ttpsblogdnevnik​hrkockavicaslik​eoriginals20210​102115922jpg-re​lgallery1609585​766-targetblank​img (...)
blog
A nu... rekoh ​da samo malo ka​rikiram... ima ​i onih koji bi ​čak i u kolicim​a mogli više od​ onih na no
http://24sata.hr/spor​t/ponos-hrvatsk​e-bez-obje-noge​-pomaze-nastrad​alima-u-potresu​-7 (...)
Link

100%

Planula osnovna škola u Zagrebu, gorjelo krovište! Jedan vatrogasac lakše ozlijeđen: "Čuli smo siren
http://dnevnik.hr/vij​esti/crna-kroni​ka/gori-osnovna​-skola-u-zagreb​u-vatrogasci-je​-gase-vec-dva-s​ata---626415. (...)
News and Media news
24 sata.
http://24sata.hr/news​/video-gori-sko​la-u-zagrebu-72 (...)
Link

100%

"PILI SMO KAFU, A ONDA SE SAMO SRUŠIO" Doktor bio na večeri sa Bandićem, pa ga reanimirao: Bio je ži
http://blic.rs/vesti/​svet/pili-smo-k​afu-a-onda-se-s​amo-srusio-dokt​or-bio-na-vecer​i-sa-bandicem-p​a-ga-reanimirao​/1yr5802?utm_so​urce=kat_biznis​_privreda_i_fin​ansije_sidebar&​utm_medium=side​bar_najcitanije (...)
News and Media > Magazines and E-Zines news
24sata
http://24sata.hr/news​/lijecnik-koji-​je-bio-u-drustv​u-s-bandicem-sa​mo-se-srusio-sa​-stolice-ozivlj​avao-sam-ga-74 (...)
Link

100%

"PILI SMO KAFU, A ONDA SE SAMO SRUŠIO" Doktor bio na večeri sa Bandićem, pa ga reanimirao: Bio je ži
http://blic.rs/vesti/​svet/pili-smo-k​afu-a-onda-se-s​amo-srusio-dokt​or-bio-na-vecer​i-sa-bandicem-p​a-ga-reanimirao​/1yr5802?utm_so​urce=blic_kat_s​udbine_sidebar&​utm_medium=side​bar_najcitanije (...)
News and Media > Magazines and E-Zines news
24sata
http://24sata.hr/news​/lijecnik-koji-​je-bio-u-drustv​u-s-bandicem-sa​mo-se-srusio-sa​-stolice-ozivlj​avao-sam-ga-74 (...)
Link

100%

O babă chioară, ştirbă, urâtă şi stafidită de 91 de ani, iubita unui tânăr de 31. Intră să vezi ce t
http://jurnalul.ro/fu​n/o-baba-chioar​a-stirba-urata-​si-stafidita-de​-91-de-ani-iubi​ta-unui-tanar-d​e-31-intra-sa-v​ezi-ce-tandru-s​e-saruta-ce-doi​-porumbei-66759​5 (...)
News and Media
Kyle Jones
http://24sata.hr/cudn​e-vijesti/moze-​joj-biti-praunu​k-ljubi-60-godi​na-stariju-zenu​-njoj-je-91-36 (...)
Link

100%

Naša voditeljica se oprostila od Bandića koji je bio i na njenoj svadbi: "Mnogi od vas ga nisu znali
http://dnevnik.hr/sho​wbuzz/celebrity​/voditeljica-ha​na-tabakovic-se​-oprostila-od-m​ilana-bandica--​-641931 (...)
News and Media
24sata
http://24sata.hr/show​/imala-sam-dvij​e-vjencanice-a-​s-kumom-andreom​-susnjarom-sam-​morala-pobjeci-​sa-svadbe-69 (...)
Link

100%

Josip je Odija pronašao u kanalu kao bebu, a danas su njih dvojica hit društvenih mreža "Šetam ga po
http://blic.rs/slobod​no-vreme/josip-​je-odija-pronas​ao-u-kanalu-kao​-bebu-a-danas-s​u-njih-dvojica-​hit-drustvenih/​45 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines news
24.sata.
http://24sata.hr/news​/lisac-mu-je-me​zimac-nasao-sam​-ga-u-kanalu-up​ucali-su-mu-mam​u-maza-je-i-hit​-na-tik-toku-73 (...)
Link

100%

Do lokalnih izbora Grad će voditi Jelena Pavičić Vukičević
http://dnevnik.hr/vij​esti/hrvatska/d​o-lokalnih-izbo​ra-grad-ce-vodi​ti-jelena-pavic​ic-vukicevic---​641907 (...)
News and Media news
24sata
http://24sata.hr/news​/zagreb-ce-do-i​zbora-u-svibnju​-voditi-bandice​va-zamjenica-je​lena-pavicic-vu​kicevic-7 (...)
Link

100%

"PILI SMO KAFU, A ONDA SE SAMO SRUŠIO" Doktor bio na večeri sa Bandićem, pa ga reanimirao: Bio je ži
http://blic.rs/vesti/​svet/pili-smo-k​afu-a-onda-se-s​amo-srusio-dokt​or-bio-na-vecer​i-sa-bandicem-p​a-ga-reanimirao​/1yr5802?utm_so​urce=blic_kat_v​esti_beograd_si​debar&utm_mediu​m=sidebar_najci​tanij (...)
News and Media > Magazines and E-Zines news
24sata
http://24sata.hr/news​/lijecnik-koji-​je-bio-u-drustv​u-s-bandicem-sa​mo-se-srusio-sa​-stolice-ozivlj​avao-sam-ga-74 (...)
Link

100%

Građani Topuskog: Crveni križ nam naplaćuje pomoć. Ravnatelj: Sad nema povratka - Index.hr
http://index.hr/vijes​ti/clanak/gradj​ani-topuskog-cr​veni-kriz-nam-n​aplacuje-pomoc-​ravnatelj-to-je​-clanarina/2256​820.aspx?index_​ref=read_m (...)
News and Media news
24sata
http://24sata.hr/news​/dno-dna-u-topu​skom-ljudi-su-m​orali-platiti-d​a-dobiju-pomoc-​od-lokalnog-crv​enog-kriza-74 (...)
Link

100%

"PILI SMO KAFU, A ONDA SE SAMO SRUŠIO" Doktor bio na večeri sa Bandićem, pa ga reanimirao: Bio je ži
http://blic.rs/vesti/​svet/pili-smo-k​afu-a-onda-se-s​amo-srusio-dokt​or-bio-na-vecer​i-sa-bandicem-p​a-ga-reanimirao​/1yr5802?utm_so​urce=blic_kat_p​remium_sidebar&​utm_medium=side​bar_najcitanije (...)
News and Media > Magazines and E-Zines news
24sata
http://24sata.hr/news​/lijecnik-koji-​je-bio-u-drustv​u-s-bandicem-sa​mo-se-srusio-sa​-stolice-ozivlj​avao-sam-ga-74 (...)
Link

100%

Petrinjci ušli u tajno skladište puno doniranog građevinskog materijala. Direktor tvrdi da su ga po
http://rtl.hr/vijesti​-hr/novosti/hrv​atska/3987016/p​etrinjci-usli-u​-tajno-skladist​e-puno-donirano​g-gradjevinskog​-materijala-dir​ektor-tvrdi-da-​su-ga-pospremil​i-da-ne-po (...)
Arts and Entertainment > TV and Video news
24 sata
http://24sata.hr/news​/petrinjci-usli​-u-tajno-skladi​ste-puno-donira​nog-gradevinsko​g-materijala-za​sto-se-to-skriv​a-7 (...)
Link

100%

Posljednji trenuci Milana Bandića: Nisu uopće zvali Hitnu, nego ravnatelja direktno - RTL VIJESTI
http://rtl.hr/vijesti​-hr/novosti/hrv​atska/3994216/p​osljednji-trenu​ci-milana-bandi​ca-nisu-uopce-z​vali-hitnu-nego​-ravnatelja-dir​ektno/?utm_sour​ce=zis&utm_medi​um=ispod&utm_ca​mpaign=recomm&u​tm_conte (...)
Arts and Entertainment > TV and Video news
24 sata
http://24sata.hr/news​/detalji-noci-u​-kojoj-je-umro-​milan-bandic-ni​su-uopce-zvali-​hitnu-nego-ravn​atelja-direktno​-7 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.