These pages have the most unique links

These pages on helsedirektoratet.no have the most unique links

Linked page Unique links Share
1. [Index page on helsedirektoratet.no] 949 13.2%
2. /tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus 144 2.0%
3. /veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 132 1.8%
4. /nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19 110 1.5%
5. /folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet 95 1.3%
6. /Sider/default.aspx 67 0.9%
7. /folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-fysisk-aktivitet 63 0.9%
8. /publikasjoner/pasient-og-tolk-en-brosjyre-om-tolk-i-helsetjenesten 49 0.7%
9. /nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler 48 0.7%
10. /veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand 46 0.6%
11. /folkehelse/psykisk-helse-og-rus/sovn-og-sovnvansker 44 0.6%
12. /tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus 42 0.6%
13. /english/authorisation-and-license-for-health-personnel 39 0.5%
14. /autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens 38 0.5%
15. /tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell 38 0.5%
16. /english 35 0.5%
17. /english/nordic-nutrition-recommendations-2022 33 0.5%
18. /Om/nyheter/Sider/presisering-av-kostrad-om-fisk.aspx 32 0.4%
19. /English 31 0.4%
20. /veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19 31 0.4%
21. /statistikk/antall-innlagte-pasienter-pa-sykehus-med-pavist-covid-19 30 0.4%
22. /veiledere/koronavirus 30 0.4%
23. /velferdsteknologi 30 0.4%
24. /folkehelse/frisklivssentraler 28 0.4%
25. /veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur 28 0.4%
26. /retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-miljorettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler 27 0.4%
27. /veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19 26 0.4%
28. /folkehelse/ernering/kostholdsrad/Sider/default.aspx 25 0.3%
29. /nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet 25 0.3%
30. /folkehelse/fysisk-aktivitet 24 0.3%
31. /english/Sider/default.aspx 23 0.3%
32. /Lists/Publikasjoner/Attachments/806/Anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet-IS-2170.pdf 22 0.3%
33. /veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/innledning 22 0.3%
34. /veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer 20 0.3%
35. /veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur?malgruppe=undefined 20 0.3%
36. /forerkort 19 0.3%
37. /nyheter/innbrudd-i-datasystemene-i-helse-sor-ost 19 0.3%
38. /faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/kostrad-for-befolkningen 18 0.2%
39. /publikasjoner/lering-for-bedre-beredskap-/Sider/default.aspx 17 0.2%
40. /retningslinjer/handbok-om-helse-og-sosialtjenesten-i-kommunen 17 0.2%
41. /english/corona/quarantine-and-testing-in-norway-these-rules-apply-to-you 16 0.2%
42. /it-helse/eresept/Sider/default.aspx 16 0.2%
43. /nyheter/legeattest-og-automatiske-straummalarar 16 0.2%
44. /tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Vedtak%20etter%20lov%20om%20vern%20mot%20smittsomme%20sykdommer%20%C2%A74-1%20andre%20ledd%20om%20m%C3%B8teforbud%20og%20stenging%20av%20virksomhet.pdf/_/attachment/inline/5c6032e8-3d56-44f2-a18c-8829a9db7c97:7686689d095ad59bf30786a730632036a1f9c2d1/Vedtak%20etter%20lov%20om%20vern%20mot%20smittsomme%20sykdommer%20%C2%A7%204-1%20andre%20ledd%20om%20m%C3%B8teforbud%20og%20stenging%20av%20virksomhet.pdf 16 0.2%
45. /tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner 16 0.2%
46. /english/corona 15 0.2%
47. /folkehelse/tobakk-royk-og-snus/registreringsplikt-for-a-selge-tobakk-og-tobakkssurrogater 15 0.2%
48. /nyheter/helsedirektoratet-vedtar-stenging-av-virksomheter 15 0.2%
49. /nyheter/informasjon-om-karantene-etter-reiser-utenfor-norden 15 0.2%
50. /nyheter/tiltaksniva-i-videregaende-skole-ma-vaere-i-trad-med-smittesituasjonen 15 0.2%

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.