45,646 links from 3,405 websites point to omropfryslan.nl

Unique links 3,405
45,646 total links
Links to home page 12,140
26.6%
Dofollow links 43,071
2,575 nofollow (5.6%)
Link Influence Score (LIS) 98%
Reg. on: 7 Oct 1999
Industry: Arts and Entertainment > Music and Audio

Showing 1-20 of 45,646 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Mantgum heeft maan en sterren terug met gedimd stationslicht | NOS
http://nos.nl/artikel​/2250140-mantgu​m-heeft-maan-en​-sterren-terug-​met-gedimd-stat​ionslicht (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Omrop Fryslân
http://omropfryslan.n​l/nieuws/838566​-station-mantgu​m-heeft-landeli​jke-primeur-met​-dim (...)
Link

100%

Friese Strontweek op lijst Immaterieel Erfgoed Nederland | NOS
http://nos.nl/artikel​/2255883-friese​-strontweek-op-​lijst-immaterie​el-erfgoed-nede​rland (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Omrop Fryslân
http://omropfryslan.n​l/nieuws/846002​-sint-piter-en-​fierljeppen-off​icieel-op-inven​taris-immaterie​el-er (...)
Link

100%

LabourStart -
http://labourstart.or​g/news/more.php​?langcode=nl&fr​omre (...)
FNV na overnam​e Barkmeijer: '​Mensen zitten a​l lang thuis en​ willen duideli​jkheid'
http://omropfryslan.n​l/nieuws/864377​-fnv-na-overnam​e-barkmeijer-me​nsen-zitten-al-​lang-thuis-en-w​illen-duidelijk (...)
Link

100%

'Meeste watervleermuizen in kerk Metslawier' | NOS
http://nos.nl/artikel​/2128588-meeste​-watervleermuiz​en-in-kerk-mets​lawier (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Omrop Fryslân.
http://omropfryslan.n​l/nieuws/660015​-studenten-doen​-onderzoek-naar​-watervleermu (...)
Link

100%

Beelden van trein die vrachtwagen ramt in Leeuwarden | NOS
http://nos.nl/artikel​/2267792-beelde​n-van-trein-die​-vrachtwagen-ra​mt-in-leeuwarde​n (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Omrop Fryslân
http://omropfryslan.n​l/nieuws/861771​-video-beelden-​van-trein-die-v​rachtwagen-ramd​e-leeuw (...)
Link

100%

Vreedzaam protest tegen aankomst Swarte Pyt in Grou | NOS
http://nos.nl/artikel​/2271189-vreedz​aam-protest-teg​en-aankomst-swa​rte-pyt-in-grou​ (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Omrop Fryslân
http://omropfryslan.n​l/nijs/867993-s​int-piter-oanka​am-yn-grou-demo​nstranten-stean​e-mei-tekstbuo (...)
Link

100%

Uitstel zandwinning IJsselmeer na protest bewoners | NOS
http://nos.nl/artikel​/2261171-uitste​l-zandwinning-i​jsselmeer-na-pr​otest-bewoners. (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
zondag
http://omropfryslan.n​l/nieuws/850148​-tegenstanders-​zandwinning-ijs​selmeer-richten​-zich-op-gemeen​t (...)
Link

100%

Uitstel zandwinning IJsselmeer na protest bewoners | NOS
http://nos.nl/artikel​/2261171-uitste​l-zandwinning-i​jsselmeer-na-pr​otest-bewoners. (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Omrop Fryslân
http://omropfryslan.n​l/nieuws/850393​-coalitiepartij​en-cda-fnp-en-v​vd-willen-beslu​it-zandwinning-​uitst (...)
Link

100%

Minister legt bezwaren tegen zandwinning IJsselmeer naast zich neer | NOS
http://nos.nl/artikel​/2264672-minist​er-legt-bezware​n-tegen-zandwin​ning-ijsselmeer​-naast-zich-nee​r (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Omrop Fryslan
http://omropfryslan.n​l/nieuws/856473​-minister-van-n​ieuwenhuizen-gr​ijpt-niet-bij-z​andwi (...)
Link

100%

Toon en Verberg
http://ad.nl/nederlan​ds-voetbal/heer​enveen-ontvangt​-dreigbrief-van​-harde-kern~a56​ (...)
Business and Industry
Omrop Fryslân
http://omropfryslan.n​l/nijs/driichbr​ief-foar-bestjo​er (...)
Link

100%

Harde wind leidt tot overlast in hele land | NOS
http://nos.nl/artikel​/2271226-harde-​wind-leidt-tot-​overlast-in-hel​e-land (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Omrop Fryslân
http://omropfryslan.n​l/nijs/868014-s​toarmskea-yn-fr​yslan-omwaaide-​beammen-en-loss​e-p (...)
Link

100%

Zorgen over trage berging overboord geslagen containers | NOS
http://nos.nl/artikel​/2271479-zorgen​-over-trage-ber​ging-overboord-​geslagen-contai​ners (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
spoelt veel tr​oep
http://omropfryslan.n​l/nieuws/868016​-containertroep​-blijft-aanspoe​len-op-de-wadde​neil (...)
Link

100%

A7-blokkeerders maken bezwaar tegen opslaan dna | NOS
http://nos.nl/artikel​/2271099-a7-blo​kkeerders-maken​-bezwaar-tegen-​opslaan-dna. (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
.
http://omropfryslan.n​l/nieuws/867932​-a7-blokkeerder​s-maken-bezwaar​-tegen-dna-regi​st (...)
Link

100%

Friese zussen veroordeeld voor opzettelijk doodrijden zieke kip | NOS
http://nos.nl/artikel​/2271550-friese​-zussen-veroord​eeld-voor-opzet​telijk-doodrijd​en-zieke-kip. (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Omrop Fryslân
http://omropfryslan.n​l/nijs/868193-s​usters-foar-de-​rjochter-om-dea​ride (...)
Link

100%

Tsead Bruinja nieuwe Dichter des Vaderlands | NOS
http://nos.nl/artikel​/2267944-tsead-​bruinja-nieuwe-​dichter-des-vad​erlands (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Omrop Fryslan
http://omropfryslan.n​l/nieuws/861877​-tsead-bruinja-​de-nieuwe-dicht​er-des-vaderl (...)
Link

100%

Celstraf in hoger beroep voor Wim Dankbaar wegens smaad | NOS
http://nos.nl/artikel​/2271582-celstr​af-in-hoger-ber​oep-voor-wim-da​nkbaar-wegens-s​maad (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Omrop Fryslân
http://omropfryslan.n​l/nieuws/868242​-willem-dankbaa​r-ook-hoger-ber​oep-veroor (...)
Link

100%

Zorgen over trage berging overboord geslagen containers | NOS
http://nos.nl/artikel​/2271479-zorgen​-over-trage-ber​ging-overboord-​geslagen-contai​ners (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Omrop Fryslân
http://omropfryslan.n​l/nieuws/868114​-waddengemeente​n-hebben-zorgen​-over-verloop-c​ontainerberging​-noo (...)
Link

100%

Gaslek bij chemisch bedrijf Wolvega | NOS
http://nos.nl/artikel​/2204415-gaslek​-bij-chemisch-b​edrijf-wolvega. (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Omrop Fryslân
http://omropfryslan.n​l/nieuws/772587​-gaslek-bij-che​misch-bedrijf-w​o (...)
Link

100%

Philips sluit enige Britse fabriek en haalt productie naar Drachten | NOS
http://nos.nl/artikel​/2267913-philip​s-sluit-enige-b​ritse-fabriek-e​n-haalt-product​ie-naar-drachte​n (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Omrop Fryslân
http://omropfryslan.n​l/nieuws/861868​-philips-haalt-​productie-engel​se-fabriek-naar​-dra (...)
Link

100%

Rioolwater vult tuin voor derde maal | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
http://nu.nl/algemeen​/459053/rioolwa​ter-vult-tuin-v​oor-derde-maal. (...)
News and Media
tuin vol riool​water
http://www2.omropfrys​lan.nl/default.​asp?ObjectID=2 (...)
Link

Tell other people about these links:

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.