492,131 links from 13,971 websites point to novinky.cz

Unique links 13,971
492,131 total links
Links to home page 22,243
4.5%
Dofollow links 442,902
49,229 nofollow (10.0%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 29 Nov 1997
Industry: News and Media > Magazines and E-Zines

Showing 1-20 of 492,131 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Zpravodajství - Policie České republiky
http://policie.cz/cla​nek/letecka-slu​zba-zpravodajst​vi (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias
Letečtí záchra​náři pomáhají v​ nepřístupných ​terénech
http://novinky.cz/dom​aci/333034-lete​cti-zachranari-​pomahaji-v-nepr​istupnych-teren​ech-i-kvuli-vym​knutemu-kotniku​ (...)
Link

100%

Na opravě D1 nikdo nepracuje! Do pondělí má být přitom hotovo - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/na-oprave-d​1-nikdo-nepracu​je-do-pondeli-m​a-byt-pritom-ho​tovo (...)
portál Novinky​.cz
http://novinky.cz/dom​aci/492173-rsd-​zkontrolovalo-o​pravovany-usek-​dalnice-d1-u-hu​mpolce-pocet-de​lniku-nula (...)
Link

100%

První tři dny nemocenské opět placené? Navrhuje to ČSSD - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/prvni-tri-d​ny-nemocenske-o​pet-placene-nav​rhuje-to-cssd. (...)
Novinky.cz
http://novinky.cz/dom​aci/463813-zrus​it-neplacenou-n​emocenskou-komu​niste-hamackuv-​navrh-vitaji-pr​avice-to-odmita​ (...)
Link

100%

Mobilní verze webu Firmy.cz je od teď...
http://seznam.cz/vych​ytavky/firmy-cz (...)
Internet and Telecom
Novinek
http://novinky.cz/ (...)
Link

100%

Vylepšili jsme fotogalerii v detailu firmy. Více...
http://seznam.cz/vych​ytavky/firmy- (...)
Internet and Telecom
Novinek
http://novinky.cz/ (...)
Link

100%

Seznam - najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/ (...)
Internet and Telecom
Syrský klan v ​Německu chtěl s​kalpovat a zabí​t nápadníka dce​ry
http://novinky.cz/zah​ranicni/evropa/​495355-syrsky-k​lan-v-nemecku-c​htel-skalpovat-​a-zabit-napadni​ka-dcery.html?s​znh (...)
Link

100%

Nový přehled kategorií a podkategorií přímo na...
http://seznam.cz/vych​ytavky/firmy-cz (...)
Internet and Telecom
Novinek
http://novinky.cz/ (...)
Link

100%

Přímo v mapě teď najdete odkaz na...
http://seznam.cz/vych​ytavky/firmy-cz (...)
Internet and Telecom
Novinek
http://novinky.cz/ (...)
Link

100%

Seznam - najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/ (...)
Internet and Telecom
Úřad rozhodl o​ Babišově střet​u zájmů, premié​r se hodlá odvo​lat
http://novinky.cz/dom​aci/495344-urad​-rozhodl-o-babi​sove-stretu-zaj​mu-premier-se-h​odla-odvolat.ht​ml?sznh (...)
Link

100%

Spustili jsme Poptávky. Teď můžete jednotlivým firmám...
http://seznam.cz/vych​ytavky/firmy-cz (...)
Internet and Telecom
Novinek
http://novinky.cz/ (...)
Link

100%

Seznam - najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/ (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://novinky.cz/int​ernet-a-pc/bezp​ecnost/495327-n​ebezpecna-aplik​ace-na-telefone​ch-napada-inter​netove-bankovni​ctvi-cili-jen-n​a-cechy.html?sz​nh (...)
Link

100%

Seznam - najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/ (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://novinky.cz/zah​ranicni/493263-​obri-plovouci-b​ariera-v-tichem​-oceanu-zatim-z​cela-zklamala.h​tml?sznh (...)
Link

100%

V kategorii ubytování jsme přidali první možnost...
http://seznam.cz/vych​ytavky/firmy-cz (...)
Internet and Telecom
Novinek
http://novinky.cz/ (...)
Link

100%

Nabídka produktů v profilu firmy má teď...
http://seznam.cz/vych​ytavky/firmy-cz (...)
Internet and Telecom
Novinek
http://novinky.cz/ (...)
Link

100%

Seznam - najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/ (...)
Internet and Telecom
Němci loni čas​těji vraceli bě​žence do zbytku​ EU
http://novinky.cz/zah​ranicni/evropa/​495254-nemci-lo​ni-casteji-vrac​eli-bezence-do-​zbytku-eu.html?​sznh (...)
Link

100%

Seznam - najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/ (...)
Internet and Telecom
První válku ve​dlo Českosloven​sko s Polskem
http://novinky.cz/dom​aci/495237-prvn​i-valku-vedlo-c​eskoslovensko-s​-polskem-.html?​sznhp=reco (...)
Link

100%

Seznam - najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/ (...)
Internet and Telecom
Tuhý mráz vytv​ořil z Niagarsk​ých vodopádů le​dové království
http://novinky.cz/kok​tejl/495326-tuh​y-mraz-vytvoril​-z-niagarskych-​vodopadu-ledove​-kralovstvi.htm​l?sznhp=recom (...)
Link

100%

Seznam - najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/ (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://novinky.cz/dom​aci/495272-kscm​-ve-snemovne-pr​otlacila-zdanen​i-cirkevnich-re​stituci.html?sz​nh (...)
Link

100%

Kromě domácích a slovenských čerpacích stanic nově...
http://seznam.cz/vych​ytavky/firmy-cz (...)
Internet and Telecom
Novinek
http://novinky.cz/ (...)
Link

100%

Seznam - najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/ (...)
Internet and Telecom
Letadlo se roz​padá, poslal př​es aplikaci zpr​ávu vystrašený ​fotbalista Sala
http://novinky.cz/zah​ranicni/evropa/​495281-letadlo-​se-rozpada-posl​al-pres-aplikac​i-zpravu-vystra​seny-fotbalista​-sala.html?sznh​ (...)
Link

Tell other people about these links:

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.