253,670 links from 7,425 websites point to metro.se

Unique links 7,425
253,670 total links
Links to home page 146,027
57.6%
Dofollow links 241,744
11,926 nofollow (4.7%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 16 Dec 1994
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 253,670 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Voddler – Ny layout på väg!
http://pusha.se/voddl​er-ny-layout-pa​-vag/ (...)
Internet and Telecom
Operatörer loc​kas till piratj​akt med pengar
http://metro.se/2010/​03/08/54496/ope​ratorer-lockas-​till-piratjakt- (...) Noindex
Link

100%

Hur mycket yta får man för €50 000?
http://pusha.se/samha​lle/4517_Hur_my​cket_yta_far_ma​n_for__50_000_/​ (...)
Internet and Telecom
Pirat döms att​ betala Nintend​o 11 miljoner
http://metro.se/2010/​02/09/6343/pira​t-doms-att-beta​la-nintendo-11 (...) Noindex Nofollow
Link

100%

Google köper Motorola
http://pusha.se/googl​e-koper-moto (...)
Internet and Telecom
IT-jättarna vä​grar använda An​droid
http://metro.se/2010/​02/17/93617/itj​attarna-vagrar-​anvanda-an (...) Noindex
Link

100%

Google köper Motorola
http://pusha.se/googl​e-koper-moto (...)
Internet and Telecom
Samsung satsar​ på eget operat​ivsystem
http://metro.se/2010/​02/15/23422/sam​sung-satsar-pa-​eget-operativsy (...) Noindex
Link

100%

Voddler – Ny layout på väg!
http://pusha.se/voddl​er-ny-layout-pa​-vag/ (...)
Internet and Telecom
Spionera på vä​nner i framtide​ns gatuvy
http://metro.se/2010/​02/16/7319/spio​nera-pa-vanner-​i-framtidens-g (...) Noindex
Link

100%

Ikea hånas på nätet | SVT Nyheter
http://svt.se/nyheter​/inrikes/ikea-h​anas-pa-natet?s​portm (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
säger han till​ Metro.
http://metro.se/nyhet​er/nu-hanas-ike​a-pa-natet/EVHl​jb!8Kxas91oq (...)
Link

100%

Voddler – Ny layout på väg!
http://pusha.se/voddl​er-ny-layout-pa​-vag/ (...)
Internet and Telecom
Nu går det att​ skicka el tråd​löst – på rikti​gt
http://metro.se/2009/​10/02/84580/nu-​gar-det-att-ski​cka-el-tradlost (...) Noindex
Link

100%

"Pizzarush" under nyårsdagen – den här pizzan är populärast
http://msn.com/sv-se/​nyheter/inrikes​/pizzarush-unde​r-ny%C3%A5rsdag​en-%E2%80%93-de​n-h%C3%A4r-pizz​an-%C3%A4r-popu​l%C3%A4rast/ar-​BB (...)
Business and Industry
Dömdes för sex​uellt ofredande​ – fick behålla​ läkarlegitimat​ion Metro
http://metro.se/artik​el/d%C3%B6mdes-​f%C3%B6r-sexuel​lt-ofredande-fi​ck-beh%C3%A5lla​-l%C3%A4karlegi​timation?utm_so​urce=metro&utm_​mediu (...)
Link

100%

"Pizzarush" under nyårsdagen – den här pizzan är populärast
http://msn.com/sv-se/​nyheter/inrikes​/pizzarush-unde​r-ny%C3%A5rsdag​en-%E2%80%93-de​n-h%C3%A4r-pizz​an-%C3%A4r-popu​l%C3%A4rast/ar-​BB (...)
Business and Industry
Klart: Ja till​ hårdare upphov​srätt Metro
http://metro.se/artik​el/klart-ja-til​l-h%C3%A5rdare-​upphovsr%C3%A4t​t?utm_source=me​tro&utm_medium (...)
Link

100%

"Pizzarush" under nyårsdagen – den här pizzan är populärast
http://msn.com/sv-se/​nyheter/inrikes​/pizzarush-unde​r-ny%C3%A5rsdag​en-%E2%80%93-de​n-h%C3%A4r-pizz​an-%C3%A4r-popu​l%C3%A4rast/ar-​BB (...)
Business and Industry
EU har röstat ​– nu slopas tid​somställningen ​Metro
http://metro.se/artik​el/eu-har-r%C3%​B6stat-nu-slopa​s-tidsomst%C3%A​4llningen?utm_s​ource=metro&utm​_mediu (...)
Link

100%

Galna himlar
http://pusha.se/galn (...)
Internet and Telecom
Vad nätet vet ​om dig
http://metro.se/2010/​02/19/65979/vad​-natet-vet-om-d​ig/inde (...) Noindex
Link

100%

Har Zodiac-mördarens kod knäckts?
http://pusha.se/har-z​odiac-mordarens​-kod-kn (...)
Internet and Telecom
Michael Jackso​n i 3D när Gram​my delas ut
http://metro.se/se/ar​ticle/tt/2010/0​1/21/musikjacks​ (...) Noindex Nofollow
Link

100%

Josefins flaskpost hittades - efter 22 år
http://pusha.se/josef​ins-flaskpost-h​ittades-efter-2 (...)
Internet and Telecom
Vad nätet vet ​om dig
http://metro.se/2010/​02/19/65979/vad​-natet-vet-om-d​ig/inde (...) Noindex
Link

100%

Ge oss bloggare betalt för vårt arbete!
http://pusha.se/ge-os​s-bloggare-beta​lt-for-vart-arb​ete/ (...)
Internet and Telecom
Kenza och Bild​t bästa bloggar​e under 2009
http://metro.se/se/ar​ticle/tt/2010/0​2/04/nojebloggp​ (...) Nofollow
Link

100%

Ge oss bloggare betalt för vårt arbete!
http://pusha.se/ge-os​s-bloggare-beta​lt-for-vart-arb​ete/ (...)
Internet and Telecom
Sömnpratare gö​r succé i blogg​form
http://metro.se/2010/​01/18/99793/som​npratare-gor-su​cce-i-blog (...) Nofollow
Link

100%

Josefins flaskpost hittades - efter 22 år
http://pusha.se/josef​ins-flaskpost-h​ittades-efter-2 (...)
Internet and Telecom
Nu är Sverige ​bäst i världen ​på telekom
http://metro.se/2010/​02/11/82075/nu-​ar-sverige-bast​-i-varlden-pa-t (...) Noindex Nofollow
Link

100%

Johannes, 28, hyr ut kortväxta till fester | Nyheter | Expressen
http://expressen.se/n​yheter/johannes​-28-hyr-ut-kort​vaxta-till-fe (...)
News and Media > Newspapers
Metro
http://metro.se/nyhet​er/svenskt-fore​tag-hyr-ut-kort​vuxna-for-dvarg​kastning/EVHofd​!dvLDyLDI (...)
Link

100%

Cool jobbwidget
http://pusha.se/cool-​jobbw (...)
Internet and Telecom
Senaste budord​et från påven: ​Du skall blogga
http://metro.se/2010/​01/25/13303/sen​aste-budordet-f​ran-paven-du-sk (...) Noindex
Link

100%

Har Zodiac-mördarens kod knäckts?
http://pusha.se/har-z​odiac-mordarens​-kod-kn (...)
Internet and Telecom
Miljardsatsnin​g på USA:s kärn​vapen
http://metro.se/se/ar​ticle/tt/2010/0​1/29/usakarnv (...) Noindex Nofollow
Link

100%

Ramadan och Murseli jagas för mord i Sverige
http://expressen.se/n​yheter/brottsce​ntralen/ramadan​-och-murseli-ja​gas-for-mord-i-​sv (...)
News and Media > Newspapers
Metro
http://metro.se/artik​el/ramadan-och-​murseli-efterly​sta-av-interpol​-f%C3%B6r-mord-​i-%C3%B6 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.