16,063 links from 2,587 websites point to api4.mapy.cz

Unique links 2,587
16,063 total links
Links to home page 27
0.2%
Dofollow links 15,989
74 nofollow (0.5%)
Link Influence Score (LIS) 7%
Reg. on: 13 Dec 1997
Industry: Business and Industry

Showing 1-20 of 16,063 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

99%

PPT - Vít PÁSZTO - Katedra geoinformatiky PřF UP Olomouc PowerPoint Presentation - ID:4244383
http://slideserve.com​/dacia/v-t-p-sz​to-katedra-geoi​nformatiky-p-f-​up-ol (...)
Computer and Electronics > Software
[no anchor text, image link]
http://api4.mapy.cz/ (...) Nofollow
Link

99%

PPT - Vít PÁSZTO - Katedra geoinformatiky PřF UP Olomouc PowerPoint Presentation - ID:4244383
http://slideserve.com​/dacia/v-t-p-sz​to-katedra-geoi​nformatiky-p-f-​up-ol (...)
Computer and Electronics > Software
[no anchor text, image link]
http://api4.mapy.cz/ (...) Nofollow
Link

99%

Základní informace - Česká národní banka
http://cnb.cz/cs/vere​jnost/knihovna_​cnb/knihovna_in​formace (...)
Finance > Banking
[no anchor text, image link]
http://api4.mapy.cz/f%E2%80%8Brame?url=http%3​A%2F%2Fwww.mapy​.cz%2Fs%2F8vxr&​z=15&x=14.42904​6946165629&y=50​.08589380008937​&o=0&layer=14&d​x=14.4290469461​65629&dy=50.085​89380008937&dt=​Odborn%C3%A1+kn​ihovna+%C4%8Ces​k%C3%A9+n%C3%A1​rodn%C3%AD+bank​y&move=1&pre (...)
Link

98%

MFF / Vnitřní záležitosti / Děkanský den
http://mff.cuni.cz/vn​i (...)
[no anchor text, image link]
http://api4.mapy.cz/f​rame?w=470&h=24​0&x=14.54738812​9945293&y=50.05​185689621055&z=​15&o=0&url=http​%3A//www.mapy.c​z/s/8hEE&mini=1​&layer=1&dx=14.​547388129945293​&dy=50.05185689​621055&dt=Brusl​ařská+11 (...)
Link

98%

MFF / Vnitřní záležitosti / Děkanský den
http://mff.cuni.cz/vn​itro/ded/index (...)
[no anchor text, image link]
http://api4.mapy.cz/f​rame?w=470&h=24​0&x=14.54738812​9945293&y=50.05​185689621055&z=​15&o=0&url=http​%3A//www.mapy.c​z/s/8hEE&mini=1​&layer=1&dx=14.​547388129945293​&dy=50.05185689​621055&dt=Brusl​ařská+11 (...)
Link

98%

Kde vzít souřadnice
http://abclinuxu.cz/p​oradna/programo​vani/show/35 (...)
Computer and Electronics
tam
http://api4.mapy.cz/ (...)
Link

97%

Přehled zpráviček na Linuxsoft.cz
http://linuxsoft.cz/m​essage_list.php​?id_message= (...)
News and Media > Technology News
mapové API 4.6
http://api4.mapy.cz/ (...)
Link

96%

Co nového na Praze 5? Podívejte se! | TOP 09
http://top09.cz/regio​ny/praha/region​alni-organizace​/pr (...)
Arts and Entertainment
[no anchor text, image link]
http://api4.mapy.cz/f​rame?url=http%3​A%2F%2Fmapy.cz%​2Fs%2F9V8t&z=15​&x=14.404105478​184013&y=50.075​46188239092&o=0​&layer=14&dx=14​.4041859529156&​dy=50.075523005​09495&dt=%C5%A0​tef%C3%A1nikova​+249%2F28&move=​1&w=300& (...)
Link

96%

Co nového na Praze 5? Podívejte se! | TOP 09
http://top09.cz/regio​ny/praha/region​alni-organizace​/pr (...)
Arts and Entertainment
[no anchor text, image link]
http://api4.mapy.cz/f​rame?url=http%3​A%2F%2Fmapy.cz%​2Fs%2F9V8t&z=15​&x=14.404105478​184013&y=50.075​46188239092&o=0​&layer=14&dx=14​.4041859529156&​dy=50.075523005​09495&dt=%C5%A0​tef%C3%A1nikova​+249%2F28&move=​1&w=300& (...)
Link

88%

mapy.cz link analysis - Which websites link to this site with which keywords?
http://openlinkprofil​er.org/subdomai​ns/ma (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://api4.mapy.cz/ (...)
Link

87%

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko - Kompostárna | blansko.cz
http://blansko.cz/meu​/odbor-komunaln​i-udrzby/kompos​ (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias
[no anchor text, image link]
http://api4.mapy.cz/f​rame?url=http%3​A%2F%2Fwww.mapy​.cz%2Fs%2F6X5m&​z=13&x=16.64510​8927290337&y=49​.34736102370405​&layer=1&mini=1​&dx=16.64510892​7290337&dy=49.3​4736102370405&d​t=Kompost%C3%A1​rna+Blansko&w=4​50& (...)
Link

86%

Mìsto Ivanèice | Mìstská sportovní hala
http://ivancice.cz/me​stska-sportovni​-hal (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias
[no anchor text, image link]
http://api4.mapy.cz/f%E2%80%8Brame?url=http%3​A%2F%2Fwww.mapy​.cz%2Fs%2F7UQO&​z=16&x=16.38244​2122256496&y=49​.10015088365044​&o=0&layer=14&d​x=16.3824421222​56496&dy=49.100​15088365044&dt=​Ryb%C3%A1%C5%99​sk%C3%A1+ev.%C4​%8D.+1202%2C+Iv​an%C4%8Dice%2C+​okres+Brno-v (...)
Link

85%

Na Tokání si výletníci mohou doplnit vodu zdarma | Oficiální webové stránky NP České Švýcarsko a CHK
http://npcs.cz/na-tok​ani-si-vyletnic​i-mohou-doplnit​-vodu-z (...)
Travel > Tourism
[no anchor text, image link]
http://api4.mapy.cz/f​rame?w=500&h=25​0&x=14.41224213​8371232&y=50.87​647406288438&z=​15&o=0&url=http​%3A//mapy.cz/s/​9wj1&mini=1&lay​er=2&dx=14.4122​42138371232&dy=​50.876474062884​38&dt=Jetřichov​ice%2C+okres+D (...)
Link

85%

Mapy.cz: konečným cílem budou plné 3D mapy jako v GTA - Cnews.cz
http://cnews.cz/mapy-​cz-konecnym-cil​em-budou-plne-3​d-mapy-jako-v (...)
Computer and Electronics
api4.mapy.cz
http://api4.mapy.cz/ (...)
Link

85%

Město Kopřivnice - Poloha a dostupnost Kopřivnice
http://koprivnice.cz/​index.php?id=po​loha-a-dostupno​st-kopri (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://api4.mapy.cz/f​rame?url=http%3​A%2F%2Fwww.mapy​.cz%2Fs%2F9MHk&​z=9&x=18.137935​34005351&y=49.5​9502710182624&l​ayer=1&mini=1&d​x=18.1448009545​8897&dy=49.5994​70873771665&dt=​Kop%C5%99ivnice​&prev=1&route=1​&w=520& (...)
Link

85%

Služby vzdálených serverů
http://jakpsatweb.cz/​slu (...)
Computer and Electronics > Software
http://api4.ma​py.cz/
http://api4.mapy.cz/ (...)
Link

85%

Služby vzdálených serverů
http://jakpsatweb.cz/​slu (...)
Computer and Electronics > Software
http://api4.ma​py.cz/view?page​=mini-api
http://api4.mapy.cz/v​iew?page=mini (...)
Link

85%

Město Kopřivnice - Poloha a dostupnost Kopřivnice
http://koprivnice.cz/​index.php?id=po​loha-a-dostupno​st-kopri (...)
Business and Industry
[no anchor text, image link]
http://api4.mapy.cz/f​rame?url=http%3​A%2F%2Fwww.mapy​.cz%2Fs%2F9MHk&​z=9&x=18.137935​34005351&y=49.5​9502710182624&l​ayer=1&mini=1&d​x=18.1448009545​8897&dy=49.5994​70873771665&dt=​Kop%C5%99ivnice​&prev=1&route=1​&w=520& (...)
Link

84%

Technický ústav požární ochrany - Technický ústav požární ochrany - Hasičský záchranný sbor České re
http://hzscr.cz/clane​k/technicky-ust​av-pozarni-ochr​any (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias
[no anchor text, image link]
http://api4.mapy.cz/f​rame?url=http%3​A%2F%2Fwww.mapy​.cz%2Fs%2Fa3pm&​z=14&x=14.41738​607030744&y=50.​00113986453187&​o=0&layer=14&dx​=14.41738607030​744&dy=50.00113​986453187&dt=P%​C3%ADskov%C3%A1​+808%2F42&move=​1&prev=1&w=500&​ (...)
Link

84%

Technický ústav požární ochrany - Technický ústav požární ochrany - Hasičský záchranný sbor České re
http://hzscr.cz/docDe​tail.aspx?docid​=21668115&docty​p (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias
[no anchor text, image link]
http://api4.mapy.cz/f​rame?url=http%3​A%2F%2Fwww.mapy​.cz%2Fs%2Fa3pm&​z=14&x=14.41738​607030744&y=50.​00113986453187&​o=0&layer=14&dx​=14.41738607030​744&dy=50.00113​986453187&dt=P%​C3%ADskov%C3%A1​+808%2F42&move=​1&prev=1&w=500&​ (...)
Link

Tell other people about these links:

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.