The most popular anchor texts

These words are linked to zoek.officielebekendmakingen.nl

Anchor text Uniques Share
1. hier 473 4.3%
2. staatscourant 398 3.7%
3. overheid.nl 101 0.9%
4. kamervragen 85 0.8%
5. artikel 2, tweede lid van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid 79 0.7%
6. besluit 64 0.6%
7. artikel 3, lid 2 tot en met 4 60 0.6%
8. klik hier 58 0.5%
9. wetsvoorstel 58 0.5%
10. motie 54 0.5%
11. verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 48 0.4%
12. de staatscourant 46 0.4%
13. staatsblad 41 0.4%
14. zoek.officielebekendmakingen.nl 40 0.4%
15. officielebekendmakingen.nl 39 0.4%
16. vaststelling van de rode lijst 39 0.4%
17. link 38 0.3%
18. brief 35 0.3%
19. deze link 33 0.3%
20. https://zoek.officielebekendmakingen.nl 30 0.3%
21. officiële bekendmakingen 30 0.3%
22. here 29 0.3%
23. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ 29 0.3%
24. memorie van toelichting 29 0.3%
25. www.officielebekendmakingen.nl 29 0.3%
26. tegemoetkoming 28 0.3%
27. staatscourantregels met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding. 25 0.2%
28. 1 22 0.2%
29. bron 22 0.2%
30. gepubliceerd 22 0.2%
31. www.overheid.nl 22 0.2%
32. pdf 21 0.2%
33. tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid 21 0.2%
34. zoek.officielebekendmakin... 21 0.2%
35. officiele bekendmaking vasstelling luchthavenbesluit - www.overheid.nl en op 19 0.2%
36. deze 18 0.2%
37. publicatie in het staatsblad of de staatscourant 18 0.2%
38. regeling 18 0.2%
39. vragen 17 0.2%
40. "besluit van 23 september 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikel 16 0.1%
41. amvb 16 0.1%
42. publicatie staatscourant 14 0.1%
43. announced 13 0.1%
44. artikel 21 van het uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 13 0.1%
45. kamerbrief 13 0.1%
46. officiële bekendmaking 13 0.1%
47. overheid 13 0.1%
48. voorstel 13 0.1%
49. amendement 12 0.1%
50. meer informatie 12 0.1%

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.