The most popular anchor texts

These words are linked to zoek.officielebekendmakingen.nl

Anchor text Uniques Share
1. hier 525 4.2%
2. staatscourant 442 3.6%
3. overheid.nl 105 0.8%
4. kamervragen 91 0.7%
5. artikel 2, tweede lid van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid 81 0.7%
6. besluit 69 0.6%
7. artikel 3, lid 2 tot en met 4 68 0.6%
8. klik hier 65 0.5%
9. motie 60 0.5%
10. wetsvoorstel 60 0.5%
11. de staatscourant 50 0.4%
12. verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 49 0.4%
13. zoek.officielebekendmakingen.nl 48 0.4%
14. officielebekendmakingen.nl 46 0.4%
15. staatsblad 43 0.3%
16. link 42 0.3%
17. vaststelling van de rode lijst 40 0.3%
18. deze link 36 0.3%
19. brief 35 0.3%
20. officiële bekendmakingen 33 0.3%
21. https://zoek.officielebekendmakingen.nl 32 0.3%
22. memorie van toelichting 31 0.3%
23. www.officielebekendmakingen.nl 31 0.3%
24. zoek.officielebekendmakin... 31 0.3%
25. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ 30 0.2%
26. here 29 0.2%
27. tegemoetkoming 29 0.2%
28. www.overheid.nl 27 0.2%
29. tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid 26 0.2%
30. zoek 26 0.2%
31. gepubliceerd 25 0.2%
32. staatscourantregels met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding. 25 0.2%
33. 1 23 0.2%
34. bron 23 0.2%
35. nl leert door met inzet van sectoraal maatwerk 22 0.2%
36. publicatie in het staatsblad of de staatscourant 22 0.2%
37. "besluit van 23 september 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikel 21 0.2%
38. pdf 21 0.2%
39. regeling 20 0.2%
40. deze 17 0.1%
41. publicatie staatscourant 17 0.1%
42. subsidieregeling 17 0.1%
43. amvb 16 0.1%
44. meer informatie 16 0.1%
45. vragen 16 0.1%
46. announced 15 0.1%
47. wet 15 0.1%
48. amendement 14 0.1%
49. kamerbrief 14 0.1%
50. officiele bekendmaking vasstelling luchthavenbesluit - www.overheid.nl en op 14 0.1%

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.