The most popular anchor texts

These words are linked to edu.xunta.gal

Anchor text Uniques Share
1. edu 70 3.4%
2. aquí 29 1.4%
3. galicia 27 1.3%
4. xunta de galicia 22 1.1%
5. consellería de cultura, educación e ordenación universitaria 19 0.9%
6. web 16 0.8%
7. www.edu.xunta.gal 15 0.7%
8. https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/informe_deberes_castellano.pdf 12 0.6%
9. aula virtual 11 0.5%
10. consellería de educación 11 0.5%
11. enlace 11 0.5%
12. convocatoria 8 0.4%
13. http://www.edu.xunta.gal/portal/ 8 0.4%
14. más información 8 0.4%
15. técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje 8 0.4%
16. aviso da comisión escolar de alertas 7 0.3%
17. edu.xunta.gal 7 0.3%
18. plan proxecta 7 0.3%
19. http://www.edu.xunta.gal 6 0.3%
20. ies manuel garcía barros 6 0.3%
21. portal educativo 6 0.3%
22. cafi 5 0.2%
23. calendario escolar 5 0.2%
24. donas do código 5 0.2%
25. escola de imaxe e son 5 0.2%
26. hire someone to write my research paper 5 0.2%
27. http://www.edu.xunta.gal/centros/iesricardomella/system/files/principios 5 0.2%
28. http://www.edu.xunta.gal/portal/calendarioescolar 5 0.2%
29. https://www.edu.xunta.gal/portal/ 5 0.2%
30. read more 5 0.2%
31. buying papers online college 4 0.2%
32. ceip viñagrande-deiro 4 0.2%
33. consellería de educación, universidade e formación profesional 4 0.2%
34. http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21113 4 0.2%
35. ies virxe do mar 4 0.2%
36. protocolo 4 0.2%
37. xunta 4 0.2%
38. "la ciudad romana. tipología y función de edificios públicos" 3 0.1%
39. axudas de mobilidade complementarias ao erasmus+ 3 0.1%
40. ceip mestre martínez alonso 3 0.1%
41. ceip virxe de rocío 3 0.1%
42. cifp carlos oroza 3 0.1%
43. cifp manuel antonio 3 0.1%
44. comunicatedu 3 0.1%
45. consellería de cultura 3 0.1%
46. consellería de cultura, educación y ordenación universitaria 3 0.1%
47. descarga el calendario 2018-2019 para galicia 3 0.1%
48. galicia: 3 0.1%
49. guía de lectura 3 0.1%
50. help with personal statement writing 3 0.1%

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.