The most popular anchor texts

These words are linked to eagri.cz

Anchor text Uniques Share
1. ministerstvo zemědělství 324 9.6%
2. zde 158 4.7%
3. eagri.cz 123 3.6%
4. www.eagri.cz 109 3.2%
5. ministerstvo zemědělství čr 41 1.2%
6. vojtěch bílý 32 0.9%
7. http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/vykon-prava-myslivosti-rybarskeh 31 0.9%
8. státní veterinární správa 28 0.8%
9. ministerstva zemědělství 26 0.8%
10. http://eagri.cz/public/web/mze/ 24 0.7%
11. ministry of agriculture 23 0.7%
12. pasem zvířete v zájmovém chovu 22 0.6%
13. portál eagri - resortní portál ministerstva zemědělství 20 0.6%
14. eagri 19 0.6%
15. http://eagri.cz 19 0.6%
16. mze 17 0.5%
17. www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal 17 0.5%
18. nařízení ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (resp. státní rostlinolékařské sprá 16 0.5%
19. zde. 16 0.5%
20. úkzúz 16 0.5%
21. státní veterinární správy 15 0.4%
22. http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod. 14 0.4%
23. regionální potravina 14 0.4%
24. ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 14 0.4%
25. portál farmáře 13 0.4%
26. státní veterinární správy české republiky 12 0.4%
27. 362977. eagri.cz 10 0.3%
28. portálu farmáře 10 0.3%
29. ministry of agriculture of the czech republic 9 0.3%
30. http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/ 8 0.2%
31. http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/legislativa-mze_upl 8 0.2%
32. na stránkách ministerstva zemědělství 8 0.2%
33. 88 litres per capita per day 7 0.2%
34. http://eagri.cz/public/web/svs/portal/ 7 0.2%
35. tiskové zprávě 7 0.2%
36. více informací 7 0.2%
37. více zde 7 0.2%
38. webu 7 0.2%
39. http://eagri.cz/public/app/rdm/portal 6 0.2%
40. http://eagri.cz/public/app/szr/ezp 6 0.2%
41. http://eagri.cz/public/web/en/mze/ 6 0.2%
42. http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na- 6 0.2%
43. http://eagri.cz/public/web/svs/portal 6 0.2%
44. http://www.eagri.cz 6 0.2%
45. ministerstva zemědělství čr 6 0.2%
46. ministerstvo zemědělství české republiky 6 0.2%
47. www.eagri.cz/prv 6 0.2%
48. www.mze.cz 6 0.2%
49. zdroj 6 0.2%
50. celostátní síť pro venkov 5 0.1%

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.