The most popular anchor texts

These words are linked to eagri.cz

Anchor text Uniques Share
1. ministerstvo zemědělství 303 9.9%
2. zde 144 4.7%
3. eagri.cz 115 3.7%
4. www.eagri.cz 105 3.4%
5. ministerstvo zemědělství čr 38 1.2%
6. vojtěch bílý 32 1.0%
7. státní veterinární správa 27 0.9%
8. ministry of agriculture 23 0.7%
9. ministerstva zemědělství 22 0.7%
10. pasem zvířete v zájmovém chovu 22 0.7%
11. http://eagri.cz/public/web/mze/ 20 0.7%
12. eagri 19 0.6%
13. portál eagri - resortní portál ministerstva zemědělství 18 0.6%
14. mze 17 0.6%
15. http://eagri.cz 16 0.5%
16. úkzúz 16 0.5%
17. nařízení ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (resp. státní rostlinolékařské sprá 15 0.5%
18. státní veterinární správy 15 0.5%
19. regionální potravina 14 0.5%
20. zde. 14 0.5%
21. portál farmáře 13 0.4%
22. www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal 13 0.4%
23. ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 12 0.4%
24. státní veterinární správy české republiky 11 0.4%
25. 362977. eagri.cz 10 0.3%
26. ministry of agriculture of the czech republic 9 0.3%
27. portálu farmáře 9 0.3%
28. 88 litres per capita per day 7 0.2%
29. http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/legislativa-mze_upl 7 0.2%
30. http://eagri.cz/public/web/svs/portal/ 7 0.2%
31. na stránkách ministerstva zemědělství 7 0.2%
32. více informací 7 0.2%
33. http://eagri.cz/public/app/szr/ezp 6 0.2%
34. http://eagri.cz/public/web/en/mze/ 6 0.2%
35. http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/ 6 0.2%
36. http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na- 6 0.2%
37. http://www.eagri.cz 6 0.2%
38. ministerstva zemědělství čr 6 0.2%
39. ministerstvo zemědělství české republiky 6 0.2%
40. více zde 6 0.2%
41. celostátní síť pro venkov 5 0.2%
42. eagri.cz/public/web/mze/ 5 0.2%
43. evidence 5 0.2%
44. http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/ 5 0.2%
45. http://eagri.cz/public/app/rdm/portal 5 0.2%
46. http://eagri.cz/public/app/rdm/portal/subject/search 5 0.2%
47. http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/ 5 0.2%
48. http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/ezp/ 5 0.2%
49. http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/ 5 0.2%
50. http://eagri.cz/public/web/svs/portal 5 0.2%

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.