The most popular anchor texts

These words are linked to dagensmedicin.se

Anchor text Uniques Share
1. dagens medicin 433 19.7%
2. dagensmedicin.se 43 2.0%
3. här 43 2.0%
4. dagensmedicin 29 1.3%
5. www.dagensmedicin.se 23 1.0%
6. läs mer 15 0.7%
7. dagens medicin. 13 0.6%
8. here 11 0.5%
9. artikel i dagens medicin 9 0.4%
10. http://www.dagensmedicin.se 9 0.4%
11. länk 8 0.4%
12. although according to hamsten the confidence in macciarini has slightly eroded 7 0.3%
13. dm 7 0.3%
14. läs hela artikeln 6 0.3%
15. läs mer här! 6 0.3%
16. artikel 5 0.2%
17. demanding military grade protection gear 5 0.2%
18. i dagens medicin 5 0.2%
19. läs mer här. 5 0.2%
20. 613881. dagensmedicin.se 4 0.2%
21. dagens medicin anordnar seminarier och kurser 4 0.2%
22. debattartikel i dagens medicin 4 0.2%
23. http://www.dagensmedicin.se/ 4 0.2%
24. klicka här för att läsa kommentaren i dagens medicin. 4 0.2%
25. läs mer i dagens medicin 4 0.2%
26. astra zenecas samarbete med nobelstiftelsen ifrågasatt 3 0.1%
27. dagens medisin 3 0.1%
28. debattsida 3 0.1%
29. guldskalpellen 3 0.1%
30. http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2014/11/11/ambulansfack-vill-ha-militarutrustning/ 3 0.1%
31. http://www.dagensmedicin.se/asikter/debatt/2009/04/08/livsmedelsverket-bor-omede/index.xml 3 0.1%
32. http://www.dagensmedicin.se/debatt/livsmedelsverket-bor-omedelbart-sluta-med-kostrad-till-allmanhete 3 0.1%
33. http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2005/11/23/n-kristi-bruds-hemliga-profe/ 3 0.1%
34. http://www.dagensmedicin.se/nyheter/meditation-minskar-smarta/ 3 0.1%
35. http://www.dagensmedicin.se/nyheter/vitamin-d-bromsade-luftvagsinfektioner/ 3 0.1%
36. krönika i dagens medicin 3 0.1%
37. lista 3 0.1%
38. länk till artikeln i dagens medicin 3 0.1%
39. läs artikeln här 3 0.1%
40. läs artikeln i dagens medicin 3 0.1%
41. läs mer (dagens medicin) 3 0.1%
42. läs mer här 3 0.1%
43. läs mer! 3 0.1%
44. skriver dagens medicin 3 0.1%
45. våtkamning mer effektivt än kemikalier 3 0.1%
46. ”fördelarna med vårdval är tydliga” 3 0.1%
47. according to dagens medicin 2 0.1%
48. ambulanseforbundet 2 0.1%
49. amerikansk studie 2 0.1%
50. anmäld till läkemedelsverket 2 0.1%

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.