The most popular anchor texts

These words are linked to binhtrung.org

Anchor text Uniques Share
1. binhtrung.org 3 9.1%
2. bình trung 3 9.1%
3. bbc news 2 6.1%
4. http://binhtrung.org/a46548/phia-sau-vu-bieu-tinh-chong-linh-muc-dang-huu-nam 2 6.1%
5. ảnh binhtrung.org 2 6.1%
6. ‘chán đảng khô đoàn’ có phải là mới?” 2 6.1%
7. binh trung 1 3.0%
8. binhtrung 1 3.0%
9. cung nhật thành (lược dịch theo alexandra ludka) 1 3.0%
10. http://binhtrung.org/a3513/chuyen-buon-nguoi-vo-tu 1 3.0%
11. http://binhtrung.org/a46548/phia-sau...c-dang-huu-nam 1 3.0%
12. http://binhtrung.org/d_1-2_2-237_4-10371_15-2/loi-ban-ve-mot-tuyet-pham-tho-pham-ngoc-thai.html 1 3.0%
13. http://binhtrung.org/p107a38810/dai-hoi-giao-ly-los-angeles-va-long-thuong-xot-vo-han 1 3.0%
14. http://binhtrung.org/p195.../cam-tac-xuan-dinh-dau 1 3.0%
15. https://binhtrung.org 1 3.0%
16. https://binhtrung.org/a50922/nguoi-sai- ... n-van-dong 1 3.0%
17. hình ảnh saigon - dalat - nhatrang - hue thời xa...khu thuong xa passage eden - phia hong xe la thuo 1 3.0%
18. hải trình,sưu tầm. 1 3.0%
19. lê quang tỵ chuyển ngữ 1 3.0%
20. những bài thơ hay về vợ chồng - bình trungmẹo vặt - linh tinh; ... những bài thơ hay về vợ chồng. ch [...] [...] [...] [ [...] 1 3.0%
21. sỹ hành 1 3.0%
22. truyện cổ tích - trương chi, mỵ nương 1 3.0%
23. truyện tranh về cuộc đời đức phật thích ca mâu ni 1 3.0%
24. tìm thân nhân 5 người lính vnch 1 3.0%
25. vì sao con gái thích màu hồng? - văn hoá - thể thao - bình trung 1 3.0%

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.