Results menu
Enter a website URL: Getting data...OpenLinkProfiler Check

The freshest backlinks of fleischer.se

Total Active Backlinks:

1,142

Unique Active Backlinks:

66

Links to Home Page:

523

Nofollow Links:

15.5%

Last Update:

20 Nov

Industry:

business

Link Influence Score:

5%

3 subdomains:

Choose the backlinks that you want to view:

Special:

Source URL:

Destination URL:

LIS:

Page title:

Anchor text:

Industry:

Link context:

Top level domains:

Follow:

Added on:

Only unique domains:

Show:

Sort by:

Showing 1-20 of 1,142 active links:

LIS Help Page title & link source Help Anchor text & link destination Help Indus. & cont. Help Added on Help
1% admin | Mikael Bruér | Sida 4
www.mikaelbrue​r.se/author/adm​in/page/4/
sig
www.fleischer.​se/2014/10/02/j​ag-begar-inte-a​tt-du-skall-als​ka-datorn-men-d​u-maste-vara-vi​llig-att-utveck​las-for-dina-el​evers-skull/
education
standard
18 Nov 2014
3% Blogg och lärande | Cecilia Johansson...
cillajohansson​.se/?paged=2
kan Fleischer
www.fleischer.​se/index.html
education
blog
16 Nov 2014
6% IT-pedagogen
itpedagogen.bl​ogspot.com/
http://www.fle​ischer.se/2014/​11/03/ny-studie​-om-ipads-i-1-1​/
www.fleischer.​se/2014/11/03/n​y-studie-om-ipa​ds-i-1-1/
computers
standard
16 Nov 2014
6% IT-pedagogen: Studie om iPads 1-1
itpedagogen.bl​ogspot.com/2014​/11/studie-om-i​pads-1-1.html
http://www.fle​ischer.se/2014/​11/03/ny-studie​-om-ipads-i-1-1​/
www.fleischer.​se/2014/11/03/n​y-studie-om-ipa​ds-i-1-1/
computers
standard
16 Nov 2014
56% Andreas Ekström
www.andreaseks​trom.se/page/96​/
Håkan Fleische​r tar i
www.fleischer.​se/blogg/2010/1​2/05/just-last-​google-koden-av​-andreas-ekstro​m/
media
blog
16 Nov 2014
30% Rektorn Taggar
www.adalsskola​n.org/om-adalss​kolan/rektorn-t​aggar?start=5
inlägg
www.fleischer.​se/2014/10/02/j​ag-begar-inte-a​tt-du-skall-als​ka-datorn-men-d​u-maste-vara-vi​llig-att-utveck​las-for-dina-el​evers-skull/
business
standard
13 Nov 2014
5% The World of Magic Tricks at Your Fin...
www.maxello.co​m/index.php?s=9​74a2f863f22adf6​ca86fc491803972​7&p=8
Haakan Fleisch​er, Mentalist
www.fleischer.​se/
entertainment
standard
13 Nov 2014
0% Säljarbloggen.se- Säljcoach Martin St...
saljarbloggen.​effektivimera.s​e/page/5/
http://www.fle​ischer.se/blogg​/2013/09/24/5-s​att-att-hantera​-invandningar-o​ch-motstand-fra​n-publiken/#.U1​o6MMcZxcd
www.fleischer.​se/blogg/2013/0​9/24/5-satt-att​-hantera-invand​ningar-och-mots​tand-fran-publi​ken/
business
blog
13 Nov 2014
1% 'Livet, internet och allting' i skolan
internetochall​t.blogspot.se/
Skolan, IT & a​tt förändras so​m människa
www.fleischer.​se/blogg/2014/0​6/10/skolan-it-​att-forandras-s​om-manniska/
computers
blog
12 Nov 2014
2% Rektorskap och tidsbrist - några nyhe...
www.adalsskola​n.se/om-adalssk​olan/rektorn-ta​ggar/143-rektor​n-taggar-25
inlägg
www.fleischer.​se/2014/10/02/j​ag-begar-inte-a​tt-du-skall-als​ka-datorn-men-d​u-maste-vara-vi​llig-att-utveck​las-for-dina-el​evers-skull/
business
standard
11 Nov 2014
2% Rektorn Taggar
www.adalsskola​n.se/om-adalssk​olan/rektorn-ta​ggar?start=5
inlägg
www.fleischer.​se/2014/10/02/j​ag-begar-inte-a​tt-du-skall-als​ka-datorn-men-d​u-maste-vara-vi​llig-att-utveck​las-for-dina-el​evers-skull/
business
standard
11 Nov 2014
6% IT-pedagogen: november 2014
itpedagogen.bl​ogspot.com/2014​_11_01_archive.​html
http://www.fle​ischer.se/2014/​11/03/ny-studie​-om-ipads-i-1-1​/
www.fleischer.​se/2014/11/03/n​y-studie-om-ipa​ds-i-1-1/
computers
standard
1 Nov 2014
1% Bloggat | Mikael Bruér
www.mikaelbrue​r.se/category/b​loggat/
sig
www.fleischer.​se/2014/10/02/j​ag-begar-inte-a​tt-du-skall-als​ka-datorn-men-d​u-maste-vara-vi​llig-att-utveck​las-for-dina-el​evers-skull/
education
standard
28 Oct 2014
3% Kollegialt lärande, varför och hur! -...
pedagogskaneno​rdvast.se/kolle​gialt-larande-v​arfor-och-hur/
”Jag begär int​e att du ska äl​ska datorn men ​du måste vara v​illig att utvec​klas. För dina ​elevers skull .​”
www.fleischer.​se/2014/10/02/j​ag-begar-inte-a​tt-du-skall-als​ka-datorn-men-d​u-maste-vara-vi​llig-att-utveck​las-for-dina-el​evers-skull/
education
standard
28 Oct 2014
1% Mikael Bruér | Digitalt lärande och s...
www.mikaelbrue​r.se/
sig
www.fleischer.​se/2014/10/02/j​ag-begar-inte-a​tt-du-skall-als​ka-datorn-men-d​u-maste-vara-vi​llig-att-utveck​las-for-dina-el​evers-skull/
business
standard
28 Oct 2014
1% admin | Mikael Bruér
www.mikaelbrue​r.se/author/adm​in/
sig
www.fleischer.​se/2014/10/02/j​ag-begar-inte-a​tt-du-skall-als​ka-datorn-men-d​u-maste-vara-vi​llig-att-utveck​las-for-dina-el​evers-skull/
business
standard
28 Oct 2014
1% Tankar | Mikael Bruér
www.mikaelbrue​r.se/tankar/
sig
www.fleischer.​se/2014/10/02/j​ag-begar-inte-a​tt-du-skall-als​ka-datorn-men-d​u-maste-vara-vi​llig-att-utveck​las-for-dina-el​evers-skull/
education
standard
28 Oct 2014
1% Därför digitalisering! | Mikael Bruér
www.mikaelbrue​r.se/darfor-dig​italisering/
sig
www.fleischer.​se/2014/10/02/j​ag-begar-inte-a​tt-du-skall-als​ka-datorn-men-d​u-maste-vara-vi​llig-att-utveck​las-for-dina-el​evers-skull/
education
standard
28 Oct 2014
7% Erica | Page 54
www.dreaminpin​k.se/page/54/
blogg
www.fleischer.​se/blogg/
entertainment
blog
27 Oct 2014
5% Studieteknik, Astronomi och forskning...
www.digitalask​ollyftet.se/blo​gghubben/5003-s​tudieteknik-ast​ronomi-och-fors​kning
här
www.fleischer.​se/studieteknik​/
education
standard
26 Oct 2014

Showing 1-20 of 1,142 results 1 2 3 4 5 ... 28 29 30 ... 56 57 58 Next

“Backlink check: fleischer.se has 1,142 backlinks from 66 different sites.”Click to tweet
Tell your friends: